Allt om ombyggnaden

Här samlar vi all information om ombyggnaden.

 

2020-02-11 UPPDATERING NY ANLÄGGNING

Projektering av byggnation av nya stallet är under arbete. Kommunen är i slutfasen att fastställa underlag för upphandling. Preliminär tidsplan är att stallet skall vara klart Q4 2020, så beräknad inflyttning jan/febr 2021. Anslagna medel räcker i dagsläget inte till mer än stallbyggnationen,så färdigställande av övervåning blir en framtidsfråga. Man kommer dock att förbereda dragning av el/VVS och ventilation till övervåning, så att inte stalldelen då skall påverkas av det bygget.

Ritningar på stallet kommer att presenteras när vi fått slutliga sådana från kommunen.

 

2018-11-27 Nästa fas i nybyggnationsprojektet

Fas 2 – Anpassning nya och gamla stallet

Nu närmar vi oss nästa fas i projektet som omfattar anpassningsarbeten med installation av  boxinredning i det nya stallet.

Arbeten planeras komma igång innan jul.

När detta är klart så startas anpassningsarbeten med installation av ny boxinredning i det gamla stallet.

Projektet genomförs i samarbete med Kommunens kultur och fritidskontoret.

Styrelsen m.fl arbetar också med en ansökan om bidrag hos Allmänna Arvsfonden, för handikappanpassning av anläggningen.

Vårt mål är att skicka in ansökan inom 1-2 veckor. Därefter tar det ca 6 månader, innan man får svar om man beviljats bidrag eller ej.

2018-09-05

I söndags var det invigning av ridhuset tillsammans med kommunen. Vi hoppas att vi snart kan använda det! 

 

 

 

 

 

 

 

2018-04-23

Enligt tidigare plan skall markarbeten för själva ridhusdelen vara klar denna vecka och ridhusdelen börja att byggas. SH Bygg som är entreprenör för markarbeten, har tidigare i vintras,  lämnat in förseningsanmälan till kommunen då den stränga och ihållande kylan, gjorde att de inte kunde arbeta med marken enligt plan.Entreprenör för själva byggnaden är vald och det är Lindborg & Söner som kommer att bygga den. De har god erfarenhet av att bygga ridhus och stall. Enligt senaste tidsplan, beräknas själva ridhusdelen bli klar i augusti 2018. Efter att ridhusdelen färdigställts, kommer man att jobba vidare med stalldelen, som beräknas vara klar under hösten.

 

 

 

2018-01-16

Markarbetet är igång igen. Arbetet med upphandling av själva byggnaden fortskrider hos kommunen.

2017-12-04

Arbetet med marken pausas nu under december och januari. Kommunen jobbar nu vidare med upphandlingar och bygglov. Nästa fas i markarbeten beräknas komma igång i februari. Om tidsplan och allt håller beräknas ridhus och nytt stall vara klart i september 2018.

2017-10-04

Som ni alla säkert sett har markarbeten för vårt nya ridhus kommit igång. Vi har ju denna vinter endast ett ridhus och kommer i mitten av november även ha ett tält på ridbanan. Detta innebär att vi ibland behöver dela ridhuset på två grupper t.ex. Förberedande arbeten inför tältet, på ridbanan, startar 30/10. Vi hoppas på allas förståelse och alla ridandes positiva inställning till att vi löser denna vinter tillsammans på bästa sätt. Vi väntar ju på något nytt och fint efter många års väntan.

Med vänliga hälsningar

Personalen och styrelsen

2017-09-15

Ridbanan:
Det är beslutat att det blir ett mindre tält på ridbanan för att ersätta ”Lilla Ridhuset” under vintern.
Tältet skall vara uppe till slutet av oktober. 20 x 27 m. Tältet placeras i högra hörnet mot stallet o vattnet. Marken kommer att bearbetas innan så att det inte blir ståendes vatten i tältet.
Det kommer att ta ca 2-3 veckor att sätta upp tältet och sedan också montera sarg och belysning.
Vi kan således räkna med att det kommer att vara stökigt även på ridbanan tills marken beretts och tältet är uppsatt. Gissar att jobbet kommer igång om ca 2 veckor.

Vägen nedanför ridbanan:
Dräneringarna runt ridbanan kommer att ses över, samt breddning av vägen nedanför ridbanan kommer att komma igång om 2-3 veckor.
När vägen är klar, kommer trafiken till Skeppartorp att ledas om via allén. Bom kommer att sitta vid vår parkering för att förhindra fortsatt trafik.

2017-08-21

Nu är rivningen av de byggnader som skall bort i full gång. Därefter kommer arbete med att förbereda marken att ta vid.
Bygglovet för den nya byggnaden är fortfarande inte klart, men kommunen hoppas att det skall bli klart inom kort. Om en ny ridhusbyggnad (fas 1) ej ses möjlig att bli klar innan vintern, kommer ett tält att sättas upp på ridbanan, där ridlektioner kommer att hållas. Kommunens förhoppning är att ha ett beslutsunderlag och mer information under september månad.

Vi väntar nu också på att få ritningar på nya byggnaden, så att alla medlemmar kan ta del av hur tanken är att det skall se ut.  Dessa ritningar kommer att sättas upp i cafeterian.