Arbetsmiljöpris till Väsby Ridskola

Väsby Ridskola vann ett arbetsmiljöpris ”Sveriges säkraste hästverksamhet” från lantbrukets arbetsmiljökommitté 2015. Priset på 30 000 kronor delades ut under en arbetsmiljökonferens på Strömsholm 11 mars 2015.

Kriterierna för 2015 års vinnande hästverksamhet var följande:

  • Kunna presentera en säker och utvecklande arbetsplats med god ordning
  • Bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete på företaget
  • Ha anställda och vara en god arbetsgivare
  • Ha kollektivavtal för sina anställda
  • Kommunal ska ha medlemmar på företaget

Läs mer om priset på HästSveriges hemsida: http://www.hastsverige.se/Vasby-ridskola-skerarbetsmiljo.html

Ellen Larsson