Årsmöte

Datum: 17 February, 2018
Tid: 14.00

Plats:    Teorisalen, Sättra gård

Tid:      2018-02-17 kl 1400

Förslag från medlemmar att upptas till beslut på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast lördag 27 januari 2018. Skriftlig motion mejlas till styrelsen på info@vasbyridklubb.se  eller lämnas in på stallkontoret Sättra gård.

Komplett kallelse med dagordning kommer att anslås på anslagstavlorna på ridskolan och på hemsidan 10 dagar innan årsmötet.

Ellen Larsson