Lingondressyr

Datum: 29 December, 2017
Tid: 15.00-17.00

Lingondressyr, för dig som tagit märke 3 och vill börja tävla!  Tid kl 15.00-ca 17.00. Pris: J 260 kr S 275kr.

Ellen Larsson