Teoridag för hästgrupperna

Datum: 24 February, 2018

Avser grupperna 10.00, 11.15, 12.00.

Ellen Larsson