Förhandsmeddelande årsmöte

Väsby Ridklubbs styrelse lämnar följande förhandsmeddelande avseende det kommande årsmötet.

Datum och tid
Årsmötet kommer att äga rum lördagen den 17 februari 2024, kl 14.00 – ca 16.00

Plats
Stora Lektionssalen, ”nya” stallet/ridhuset, Sättra Gård

Kallelse
Kallelse med dagordning kommer att sättas upp på anslagstavlorna på ridskolan samt läggas ut på hemsidan senast 10 dagar innan årsmötet.

Motioner
Förslag/motioner som ska tas upp på årsmötet behöver vara styrelsen tillhanda senast lördagen 27 januari 2024 och mailas till lian.niller@gmail.com (ordförande i styrelsen) och  nina.reichenwallner@kone.com (sekreterare i styrelsen).

En motion är ett skriftligt förslag på något som du tycker behöver förändras i klubbens verksamhet.  Att skriva en motion är ett sätt att påverka. Alla medlemmar i Väsby Ridklubb har rätt att motionera till årsmötet.

Styrelsen