INFORMATION OM BYGGNATIONER PÅ ANLÄGGNINGEN

Ridbanan:
Det är beslutat att det blir ett mindre tält på ridbanan för att ersätta ”Lilla Ridhuset” under vintern.
Tältet skall vara uppe till slutet av oktober. 20 x 27 m. Tältet placeras i högra hörnet mot stallet o vattnet. Marken kommer att bearbetas innan så att det inte blir ståendes vatten i tältet.
Det kommer att ta ca 2-3 veckor att sätta upp tältet och sedan också montera sarg och belysning.
Vi kan således räkna med att det kommer att vara stökigt även på ridbanan tills marken beretts och tältet är uppsatt. Gissar att jobbet kommer igång om ca 2 veckor.

Vägen nedanför ridbanan:
Dräneringarna runt ridbanan kommer att ses över, samt breddning av vägen nedanför ridbanan kommer att komma igång om 2-3 veckor.
När vägen är klar, kommer trafiken till Skeppartorp att ledas om via allén. Bom kommer att sitta vid vår parkering för att förhindra fortsatt trafik.

Ellen Larsson