Väsby Ridklubbs Styrelse

 

Styrelsen kan nås via mail på styrelsen-vasby.ridklubb@outlook.com

Ordförande

Eva Borgert Palm

Vice ordförande

Zandra Forslund

Kassör

Elisabeth Olsson

Sekreterare

Anna-Karin Mattsson

Ordinarie ledamot

Matilda Bergvall

Ordinarie ledamot

Margaretha Langhard

Suppleant

Christina Bolander

Suppleant

Kristina Karlberg

Suppleant

Li Niller

Ledamot Ungdomssektionen

Agnes Lagerholm

Suppleant Ungdomssektionen

Maya Hagel