Väsby Ridklubbs Styrelse

bild_saknas
Ordförande
Ingela Robertsson
072-0091813
ingela.aramis@gmail.com
bild_saknas
Kassör
Cecilia Nyhlen Lihammar
0733-140343
cecilia.lihammar@storesupport.nu
bild_saknas
Sekreterare
Yvonne Swahn
070-755 81 17
yvonne.swahn@vasbyridklubb.se
bild_saknas
Vice Ordförande
Maria Mjärdner
070-9151572
maria.mjardner@siemens.com
bild_saknas
Suppleant
Elizabeth Olsson               
070-8832376
olssonelizabeth@hotmail.com
bild_saknas
Suppleant
Li Niller
070-2272601
lian.niller@gmail.com
bild_saknas
Suppleant
Lovisa Bergvall
0708-733493
sda954@hotmail.com
bild_saknas
Suppleant
Mats Tapper
0721709418
mats_tapper@spray.se
bild_saknas
Representant Ungdomssektionen
Jonna Mjörnell
076-0921786
jonnamj@live.se