Medlemsförsäkring

Från 2017 kommer den olycksfallsförsäkring som alla klubbens medlemmar har via Svenska Ridsportförbundet att finnas hos Folksam. Läs mer om försäkringen här!

Ellen Larsson