Väsby Ridklubbs Historia

Väsby Ridklubbs historia 1969 – 2014

2009 firade klubben 40-årsjubileum. I och med det har vi samlat ihop fakta om ridklubben och ridskolan och skrivit samman en historik . Till grund ligger sparade dokument, VäRK-blad och minnen från trogna medlemmar. Vill du bidra? Skicka dina kunskaper till ellen.larsson@vasbyridklubb.se

1968

 • Under hösten 1968 startas ridskola på Sättra Gård av Jan-Erik Andersson och Anders Tillberg. 4 hästar var med vid starten, 2 ponnyer: B-ponnyerna Dur och Moll och 2 stora hästar: Apache och Harmoni. Hästarna var uppstallade i gamla arbetshästspiltor i den övre delen av det som idag kallas ”stora stallet” och ingången till stallet var från ridbanan. Lektionerna hölls de första åren på stallplanen som kunde stängas med grindar vid alla öppningar. Stallplanen var/är svagt sluttande och det rapporteras att det var lite läskigt med galoppen i vänster varv.

1969

 • Väsby Ridklubb bildas.
 • Första ordförande i klubben: Bruno Törnberg. Medlemsavgift: Junior 5 kr. Senior 10 kr.
 • Fler hästar köps in och det byggs spiltor och boxar i stora stallet. Hästarna hade inga vattenkoppar utan släpptes lösa 2 gånger per dag (vid mockning) och drack då ur kar i stallet. Hästarna gick inte heller i hage utan stod inne när de inte reds.
 • Under åren efter byggdes stallet ut. I gången mot det nuvarande ponnystallet (där toaletterna är idag) byggdes det boxar och stallgången var lika smal som korridoren är idag. I nuvarande ponnystallet byggdes också boxar med en smal mittgång.

1971

 • Ny ordförande i klubben: Allan Eklund. Han jobbade som fastighetschef inom kommunen och ordnade det första ridhuset.
 • Ungdomssektionen bildas för att tillvarata ungdomarnas intressen.

1972

 • ”Lilla” ridhuset byggdes med måtten 17×32 meter. Det var i princip det enda ridhuset i norra Stockholm och ryttare vallfärdade hit med sina hästar för att rida. På den tiden fanns ingen läktare utan ridytan var 3 meter längre. Här hölls ridlektioner och klubbtävlingar.

1976

 • Familjen Pagén köpte in sig i ridskolan och den drevs i privat regi av familjen Pagén och Jan-Erik Andersson.
 • Första julfesten anordnas.

1978

 • Stiftelsen Väsby Ridanläggning bildas för att ansvara för driften av ridanläggningen. Detta var den första stiftelsen av detta slag i Sverige. Ordförande i Stiftelsen: Sven Samelius. Ordförande i klubben: Sven Anders Lööw. Klubben hade 397 medlemmar varav 220 juniorer.
 • På ridskolan fanns vid denna tid 12 hästar och 8 ponnyer. Namn på dessa var bla Rosia, Jakob, Pinoccio (var kvar till 1987), Tommy, Beauty, O’Boy, Denver, Portos och Pegasus.
 • Ridskolechef var Jan Malmborg, som kom från Stockholms Ridhus för att starta upp verksamheten. Biträdande chef var Margit Hammargren (Strömberg) som sedan blev ridskolechef, vilket hon var fram till 1989. Varje dag hölls 6 lektioner.
 • Ridpriser: Junior 45 min: 16 kr. Senior 60 min: 25 kr.
 • Första numret av VäRK-bladet ges ut i maj.
 • Väsby Ridklubbs första externa tävlingar ordnas i Grusgropen i centrala Väsby i juni. Här ordnades hopptävling för hästar och ponnyer.

1979

 • De externa tävlingarna flyttar till Klockbackaområdet vid Löwenströmska sjukhuset. ”Klockbackatävlingarna” som de kom att kallas ordnades sedan under hela 1980-talet och kom att bli mycket populära.
 • Klubben har 421 medlemmar och på ridskolan finns 19 lektionshästar varav 8 ponnyer.

1981

 • Marie Samuelius vinner Junior-DM i endagsfälttävlan med hästen Honey.

1982

 • Nuvarande ponnystallet byggs om och renoveras. Här inreds spiltor i delen närmast stora stallet och boxar i andra delen.
 • Klubben har 520 medlemmar.
 • På ridskolan finns 21 lektionshästar.
 • Ridpriser: Junior 45 min: 25 kr, Senior 60 min: 35 kr.

1983

 • Nuvarande boxstallet inreds och tas i bruk.

1985

 • Hästen Minus kommer till ridskolan efter en inköpsresa till Danmark. Han blev kvar i 19 år, ända till 2004! Samtidigt köptes hästar som döptes till Division och Plus. Minus hette från början Silas.

1986

 • Nya ”stora” ridhuset invigs. Det byggs på mark som tidigare varit hage och har ridytan 20×60 meter. Här finns även utrymme för cafeteria, förråd och klubbrum/teorisal, vilket dock inte inreds än. Anna Häggberg (Rönnberg) hade första lektionen här och tyckte det var så stort att hon samlade hela gruppen på en volt…

1988

 • Klubbrum och cafeteria i stora ridhuset byggs.
 • Medlemsavgiften är 50 kr för junior och 70 kr för senior. Ridpriser: Junior 45 min: 50 kr. Senior 60 min: 70 kr.
 • Nya hästar på ridskolan är bla: Miritza Bell, Zassa, Tzarak, Carmitza och Zober.
 • Detta år köptes även Elektron, en arabvalack på 6 år som fortfarande 2009 tjänstgör på ridskolan. Det betyder att Elektron har funnit på ridskolan mer än hälften av tiden som klubben funnits! Elektron har vunnit KM i Hoppning och har lärt alla barn på ridskolan att galoppera.
 • Ordförande i klubben är Mats Johansson.

1989

 • Stiftelsen och klubben slås samman. Ridskolan drivs ideellt av Väsby Ridklubb med anställd personal.
 • Cafeterian tas ibruk och drivs av Essi Göthe.
 • Nytt kontor till personalen byggs (med ingång från stallplanen). Den gamla baracken som hittills använts som kontor i alla år tas bort.
 • Klubben firar 20-årsjubileum vilket firas med stor middag med dans i ridhuset.
 • Väsby Ridklubbs lag i Allsvenskan i hoppning div II kommer totalt på 2:a plats av 17 lag. I laget red Anna Häggberg, Sussi Gustafsson, Eva Sjölin, Katta Hagfält, Fia Lagergren, Ulrika Kjellberg och Jenny Holmlund.
 • Marie Samelius är ny ridskolechef.
 • På ridskolan fanns hästar som: Martini, Strauss, Primus, Queen, Klipping, Dry Sack och Division.
 • Ponnyerna hette bla: Mumsy, Brunetta, Petrov, Arthur, Tommy, Lisa och Mazurka
 • Nya för året var bla Anton (kvar till 2007), Tequila (kvar till 2003) och Otto.

1990

 • Före detta ridskoleeleven och medlemmen Ulf Johansson deltar i Ryttar-VM i Stockholm i fälttävlan med hästen Cyklon. Uffe började sin ridkarriär på ridskolan och Mia Lindberg (Eriksson) var hans första ridlärare.
 • Väsby Ridklubb hjälper till med arrangerandet av Ryttar-VM och medlemmar ur klubben deltar som funktionärer och vid invigningen.
 • Ny ordförande i klubben är Ulla Bartelson.
 • Anna Ågren och Anna Henriksson börjar som ridskolechefer.
 • Nya hästar på ridskolan ör bla Jerino, Dove och Charmör. Charmör hyrs från Östervåla Ridcenter, varifrån ett flertal ponnyer hyrdes under slutet av 1980- och mitten av 1990-talet. Andra hästar på ridskolan är Nasser, Jasmine, Ärtan, Camaro, Demos, Marcus och Nike.
 • Klubben har 601 medlemmar.
 • Ridpriser: Junior 45 min: 60 kr. Senior 60 min: 80 kr.

1991

 • Klubben har 746 medlemmar. Medlemsavgiften är 75 kr för junior, 95 kr för senior och 160 kr för familj.
 • Lilla ridhuset renoveras med ideella krafter. Bla byts sargen ut.
 • Nya hästar på ridskolan är bla: Claudius, Pascal, Dukat, Sonat och Happy Yet (de 2 sista var kvar på ridskolan till 2006). Nya ponnyer som hyrs är bla: Sunny, Fritte och Yenkee.
 • 7 sept 1991 är det Ridsportens dag. Medlemmar ur klubben uppvaktade politiker i Väsby Centrum tillsammans med ponnyn Lill-Exet för att få politikerna att uppmärksamma det faktum att ridsporten är en missgynnad tjejsport.
 • Nya stallkatterna Kasper och Jesper kommer till ridskolan. Jesper blev äldst, i 16 år bodde han på ridskolan.
 • Elever från ridskolan kommer 2:a i Stockholmsmästerskapet i dressyr och 3:a i Stockholmsmästerskapet i hoppning för lektionsryttare. Ridskolans lag i Stockholmscupen i dressyr kommer 2:a totalt.

1992

 • Klubben har 905 medlemmar. Medlemsavgiften är 100 kr för junior, 150 kr för senior och 200 kr för familj.
 • Ny ordförande i klubben är Olle Sabel.
 • Stallplanen asfalteras och vi slipper lervällingen som varit.
 • Ombyggnad i stallet: Ponnystallet flyttas tvärs över stallplanen från delen närmast parkeringen till delen närmast ridhuset där det ligger än idag. I det nya ponnystallet byggs boxar om till ponnyspiltor och här ryms nu 13 ponnyer. Gamla ponnystallet byggs om till privatstall med boxar till 8 hästar. Till det gamla privatstallet flyttar lektionshästar och personalens hästar. Totalt finns plats för 48 hästar på anläggningen varav 23 i spiltor.
 • Väsby Ridklubb vinner tidningen Pennys tävling om Sveriges finaste klubbmärke.
 • 1 december tar klubben över driften av cafeterian med ideella krafter. I en tävling döps cafeterian till Café Stallhörnan.
 • Nya hästar på ridskolan är bla Brix (kvar till 2001) Pacific (kvar till 2005), Mirage och ponnyn Prins. Mirage köps för pengar som PR-sektionen samlat in. Ponnyer som hyrs in är Taifun, Bianca, Equus, Justus, Farina och Gösta.

1993

 • Ny ordförande i klubben är Gun Larsson.
 • Ridpriser: Junior 45 min: 80 kr. Senior 60 min: 110 kr.
 • Ridskolan har 600 ridande/vecka varav 170 på stor häst.
 • Nya hästar på ridskolan är bla Corall (kvar till 2006) Fuxia och Why Not. Boogie, Bonnie och Rimfaxe är nya inlånade ponnyer.
 • Under hösten drabbas de stora hästarna av en variant av staffilicocker samt ringorm som sätter sig på hästarnas ryggar och ger hårlösa knölar. Smittan kommer av leran i hagarna. Under flera veckor ställs storhästlektionerna in och hästarna isoleras. Ponnyerna klarar sig men får inte vara i hagarna. För att undvika detta i framtiden grusas hagarna och hästarna börjar med täcken ute.
 • Ny ridväg byggs i skogen på andra sidan vägen med bidrag från kommunen. Vägen döps till Björnslingan (efter Björn Färestad, som hjälpt till med bygget.)

1994

 • Ny ordförande i klubben är Anders Lundqvist.
 • Klubben har 732 medlemmar.
 • Anna Henriksson slutar och Anna Ågren blir ensam ridskolechef, en tjänst som hon innehar fortfarande.
 • Nya hästar under året är Celinda, Diana, Lorette, Corana (kvar till 2006) och Ozon (kvar till 2007). Vinette, Donette lånas.
 • Ett hyrsystem lanseras för de elever som vill satsa mer och förkovra sig. Eleven rider flera gånger/vecka och tränar med sin hyrhäst.
 • Cafeterian drivs fortfarande av klubben men att få medlemmar att ställa upp är svårt. Under hösten hålls den öppen med hjälp av en ALU-anställd.

1995

 • Ridbanan byggs ut till 40×60 meter och får nytt staket.
 • Nya omklädningsrum med duschar byggs till medlemmarna.
 • Nya hästar är Menuette som köps in av ungdomssektionen. Nya inhyrda ponnyer är Njutte och Action.
 • Under ”Väsby-veckan” i september deltar klubben med en parad genom Väsby centrum. I paraden är de flesta hästarna och ponnyerna från ridskolan med tillsammans med personal, styrelsemedlemmar och elever.

1996

 • Ny ordförande i klubben är Björn Färestad, vilket han är till 2014, då han avgår och belönas med ett hedersmedlemsskap i klubben.
 • Personalens kontor byggs ut med kök och personalrum.
 • Nya hästar under året är Allorac, Diamant och Otello.
 • Väsby Ridklubbs ungdomssektion utses till Årets ungdomssektion i Stockholmsdistriketet.

1997

 • Cafeterian drivs åter i privat regi, denna gång av Vivie Hellsten (Sjöman). Hon driver även en secondhandaffär med ridkläder.
 • Väsby Ridklubbs hemsida lanseras i februari av Jocke Höglund.
 • Nya hästar under året är Atom, som köps av ungdomssektionen och Glimstar.
 • Ungdomssektionen köper en hästtransport som hyrs ut till medlemmarna i klubben.
 • Ridavgifter: Junior 45 min: 95 kr. Senior 60 min: 140 kr.
 • Ridskolan startar upp ”Hästlekis”, lektioner för de yngsta barnen.
 • Väsbys Ridklubbs lag i ponnyallsvenskan div II Dressyr vinner en av omgångarna och kommer totalt 4:a i finalen. I laget deltog Ellen Larsson, Sara Eriksson, Sofia Eriksson, Maria Carlson, Emma Fürst och Sofia Skedung.

1998

 • 4 lektionshästar: Brix, Pacifc, Ozon och Mirage körs in av Ove Stenson på Lövsta med mål att starta körgrupper på ridskolan.
 • Nya hästar under året är: Focus (kvar till 2008), Exet (kvar till 2007), Zorza, Cornetto, Evelina och Terack (kvar till 2006)
 • Ellen Larsson kommer 2:a i DM för lektionsponnyer i hoppning med Allorac.
 • Helena Soos övertar driften av cafeterian.

1999

 • 30-årsjubileum! Det firas med fest med middag och dans i Ekeborummen under hösten.
 • Medlemsavgiften är 200 kr för juniorer, 400 kr för seniorer och 450 kr för familj.
 • Ridpriser: Junior 45 min: 102 kr. Senior 60 min: 150 kr.
 • Nya hästar under året är Whiskey, som köps av ungdomssektionen, Albin, Rowdy och så Mandolin, som  är kvar på ridskolan till julen 2012.
 • Väsby Ridklubbs lag, bestående av ett gäng tjejer i 13-15 års åldern vinner finalen i Vi i Stallet-tävlingen i Stockholmsdistriketet. En tävling i Hästkunskap mellan olika ridskolor.
 • Marie Samelius-Wickström blir utsedd till Årets Ridlärare av Svenska Ridsportsförbundet för ”det engagemang som ridlärare och det utvecklingsarbete som Marie genomfört med hästlekis”.

2000

 • Väsby Ridklubb blir en ”Rökfri anläggning” i och med Svenska Ridsportförbundets satsning.
 • Stockar läggs ut i ”gräshagen” nedanför ridbanan. Här ska terränghoppning kunna tränas.
 • Nya hästar under året är Majsan (kvar till 2008), Hedda, Teddy och så Faidra, som fortfarande är kvar. Dessutom lånades shetlandsponnyerna Amanda och Alex, varav Alex var kvar till 2006, då han fick somna in 32 år gammal.
 • Marie Samelius slutar på ridskolan efter många år. Elisabeth Arling börjar istället.
 • Anette Abrahamsson övertar cafeterian.
 • Lektioner i körning återupptas med de hästar som tidigare blivit inkörda, under ledning av Björn Färestad.

2001

 • Sista numren av VäRK-bladet ges ut, efter 23 år. VäRK-bladet ersätts med klubbens hemsida, som växer mer och mer.
 • Nya hästar under året är Winny och Gamäng som fortfarande är kvar,
 • Ridskolans ponny Larma Hedera visas framgångsrikt på kvalitetstävlan med bra poäng som hopp- och allroundponny.
 • Ellen Larsson börjar jobba på ridskolan.
 • Sofia Skedung och Whittelsbach II vinner DM för Juniorer i Fälttävlan.
 • Ridskolan övergår till hösilage. Nu slipper vi kasta upp hö på skullen mer!
 • Ridbanan får ny, och mycket bättre, belysning.

2002

 • Matilda Åslund och Winston II vinner DM i ponnydressyr Kat B.
 • Nya hästar på ridskolan är Linnea, Minette, Zello, Gorme och så Little Friend som var kvar till 2014.
 • En av stalltoaletterna genomgår en välbehövlig helrenovering.
 • Hagarna kompletteras med ytterligare en hage nedanför ”gräshagen”.

2003

 • Väsbymästerskapet i Hoppning anordnas för första gången. En inbjudningstävling för privatryttare där alla tävlar på sin nivå och de bästa ryttarna med Väsby-anknytning koras. Tradition i några år framåt.
 • Nya hästar på ridskolan är Sweet, Primette, Dublin och Petra (kvar till 2010).
 • Ridskolan kvalitetsmärks av Svenska Ridsportförbundet som godkänd ridskola och anläggning.

2004

 • Ridklubben överlämnar en namninsamling och protestlista till kommunen. Efter flera års prat om satsning på nytt ridhus och upprustning av medlemsutrymmen händer fortfarande ingenting.
 • Väsby Ridklubb ordnar sin första lokaltävling i fälttävlan. Vid Johannesbergs slott i Rimbo ordnas tävling en helg för både häst och ponny.
 • Nya hästar på ridskolan är Rasmus (kvar till 2009) och My Lord som fortfarande är kvar.
 • Anneli Nilsson börjar jobba på ridskolan.

2005

 • Första Hästungdomsledarkursen anordnas på vår anläggning i samarbete med Stockholms Läns ridsportförbund.
 • Nya hästar på ridskolan är Magi och Hagens Ashley.

2006

 • En ny ridväg som ska följa åkerkanten nedanför ridskolan börjar byggas av kommunen.
 • Äntligen satsas det pengar på ridskolan! Kommunen bygger ny entré med huvudingång från stallplanen, sadelkammare och sjukvårdsrum. För att göra plats för detta rivs det gamla ”lådrummet” på stallplanen, där det ursprungligen varit stallkontor. De gamla trånga lokalerna där det tidigare varit sjukvårds- och uppropsrum görs om till smörjhörna. Den gamla instruktörssadelkammaren görs om till ytterligare en foderkammare så nu slipper man dra foderkärrorna genom alla stall.
 • Nya hästar på ridskolan är Jackpot, Tinto, Good Hope, Pikör, Pomona och Matador. Shetlandsponnyn Goliat lånas.

2007

 • Väsby Ridklubbs lag i Stockholmscupen i Dressyr går till final och kommer där på 3:e plats. I laget red bla Anna Strömberg, Rebecca Liljengren, Hanna Finskas, Johanna Svedberg, Monica Göthe, Katarina Pettersson, Anette Dahlman och Rose-Marie Johansson. Lagledare var Anna Ågren.
 • Den nya ridvägen på åkern nedanför stallet invigs med blågult band och premiärtur av Lasse Wahlström från kommunen.
 • Ny bevattningsanläggning till ridbanan ordnas.
 • Nya hästar på ridskolan är Hector, Karlo, Roxette, Hagens Yoker och Curly.
 • Anette Abrahamsson lämnar ifrån sig cafeterian efter 8 år.

2008

 • Elisabeth Arling slutar sin tjänst. Carola Engström börjar jobba på ridskolan i januari.
 • Nya hästar på ridskolan är Clements, Lorenco, Elmer och Luna. Ponnyn Blossom hyrs från Hagens stuteri.
 • Väsby Ridklubb är åter med i ponnycupen i dressyr efter några års uppehåll. Laget är 0,2 poäng ifrån att nå finalen. I laget red: Veronica Camaj, Mikaela Johansson, Maria Kronqvist, Hanna Nelson, Emilia Modin och Sandra Törnqvist. Lagledare var Ellen Larsson.
 • Sandra Törnqvist och Roxette kommer 4:a i DM för lektionsponnyer i hoppning.
 • Cafeterian genomgår en stor renovering som görs ideellt av klubbmedlemmar med Björn Färestad i spetsen.
 • I mars öppnas cafeterian efter renoveringen och drivs i klubbens regi. Den hålls öppen av frivilliga medlemmar.
 • Stallkatten Sessan får 3 ungar varav en, Findus, stannar kvar på ridskolan. Sessan flyttar sedan till en medlem i klubben.

2009

 • Klubben firar 40-årsjubileum! Detta uppmärksammades med en jubileumshopptävling 31/5, familjedag 6/9, julshow 13/12 och middag med dans i oktober. Lokaltidningen skrev om oss och festligheterna var mycket lyckade.
 • Medlemsavgifterna korrigeras för första gången sedan 1999 och är nu 250 kr för junior, 450 kr för senior och 600 för familj.
 • Kommunen byter tak på boxstallet.
 • Nya hästar under året är Fuxelito, Mimmi, Robin Hood och låneponnyn Hagens Fleur.

2010

 • Nya i stallet detta år är Caprigna, Prilla och Gold’n Hamriks Carlo. Hagens Fleur köps efter att låneåret tagit slut.
 • Camilla Dittrich avslutar sin tjänst på ridskolan.
 • En trotjänare lämnar oss; Elektron får somna in – 28 år gammal pga bronkit. Elektron kom till ridskolan redan 1988.
 • Årsmötet beslutar att fortsätta satsningen på en ny ridanläggning för Väsby Ridklubb, arkitektförslag tas fram.
 • Nya stallkatten Leo flyttar till ridskolan istället för Frasse.
 • Ridskolan renoverar hagarna med nytt grus och kommunen påbörjar en yttre renovering av anläggningen; fasaden ska målas, fönster och dörrar bytas.
 • OS- och VM-ryttarinnan Tinne Vilhelmsson-Silfvén kom till ridskolan och höll en uppskattad clinic för ridskolans elever.
 • Ridklubbens tävlingsryttare Pernilla Rönnberg vann lagskol-DM i hoppning med sin ponny Björkens Lyxan, i tävlingen representerade de Söderviksskolan.

2011

 • Kommunen fortsätter den yttre renoveringen av anläggningen.
 • Efter att ett försök att driva cafeterian inom klubben inte fungerat öppnar den nu med namnet Linas Tawerna.
 • Nya i stallet detta år är Pirellie K, Yoda och D-ponnyn Stardust.
 • Väsby Ridklubb lanserar en facebooksida: www.facebook.com/vasbyridklubb
 • Under våren deltar klubben med ett lag i ponnyallsvenskan i hoppning div III. Laget kommer 4:a i första omgången och går till final. I laget deltar: Pernilla Rönnberg – Lyxan, Ida Kullman – Gräns Rosmarin, Matilda Tapper – Munsboro Tosh, Erica Stålemark – Runaway, Linn Bergman – Tindra och Louise Nilsson – Olivia. Lagledare är Ellen Larsson.
 • Carola Engström slutar arbeta på ridskolan. Istället kommer ett gammalt ansikte tillbaka: Lina Arvidsson.

2012

 • Nya i stallet detta år är Lilleman och Kulan.
 • Förbättringar av ventilationen genomförs och därefter är anläggningen godkänd för hästhållning av länsstyrelsen.
 • Ridhusbotten genomgår en stor renovering.
 • Det byggs en trappa upp till skullen ovanpå boxstallet och skapas därmed mer förvaringsutrymme.
 • Vi ordnar kvällstävling på utebanan för första gången. Lokal hoppning för ponny en kväll i juni.
 • I år har vi återigen lag i Ponnycupen i dressyr efter några års uppehåll. Lagledare är Ellen Larsson och deltar gör 10 tjejer som rider i träningsgrupperna på ridskolan.
 • Lina Arvidsson driver cafeterian under året och har öppet lördagar och vissa eftermiddagar.

2013

 • Annika Åkerblom driver cafeterian med namnet Freddies Corner.
 • Monica Göthe och Sara Eriksson vikarierar som ridlärare på ridskolan.
 • Nya hästar är Gemstone, Tiger Woods, Flisan, Cortizon, Mi Bemol Carreau, Tulla.
 • Väsby Ridklubb ordnar fälttävlan på Johannesberg igen efter flera års uppehåll.
 • Medlemsavgifterna korrigeras till 300 kr för junior, 500 kr för senior och 650 för familj.

2014

 • Klubben övertar driften av cafeterian och har öppet 6 dagar/vecka med hjälp av ridgrupperna – succé! För pengarna som tjänas köps bla 2 ponnyer till ridskolan och helt nytt hindermaterial till ridbanan.
 • Björn Färestad avgår som ordförande i klubben efter nästan 20 år.  Ny ordförande är Emma Nordberg.
 • En motion klubbas på årsmötet: Ett medborgarförslag, angående ny anläggning eller förbättra den vi har, lämnas till kommunen.
 • Little Friend lämnar oss efter 12 år.
 • Personalens kök totalrenoveras. En aktiv anläggningsgrupp ordnar dessutom nytt hinderförråd till ridbanan, målar om ridhusportarna och renoverar övriga delar av personalkontoret.
 • Nya hästar: Cypress de Lux, Belmondo II, Lucinda och Zeralda Mimms.

2015

 • Nya hästar under året: Harry, Sandra, Lucy och Rocky.
 • Vår aktiva anläggningsgrupp med Cecilia Lihammar i spetsen totalrenoverar cafeterian och omklädningsrummet under sommaren. Till sin hjälp har de sommarjobbande ungdomar som fått jobb via kommunen.
 • Under året arbetas det tillsammans med kommunen med det medborgarförslag som lämnades in gällande ny/förbättrad anläggning.
 • Kommunen dränerar delar av hagarna samt ridbanan under våren. Därefter får ridbanan nytt underlag. Förbättrad belysning vid parkering och hagar ingår också.
 • Väsby Ridklubb / Ridskola får en ny hemsida som både ger information till både befintliga och nya medlemmar. Förutom via hemsidan kan man följa oss på facebook och instagram.