Proposition årsstämma 2014

Proposition – årsstämma 15 februari 2014

Att styrelsen får i uppdrag att driva frågan om en modern ridanläggning genom att till Upplands Väsby kommun föreslå följande:

Att en arbetsgrupp, bestående av Väsby Ridklubb och representanter från berörda nämnder och kontor i Upplands Väsby kommun, tillsätts med uppgift att senast den 31 augusti 2014 lämna förslag på olika möjligheter för att få en modern ridanläggning i Upplands Väsby. Arbetsgruppen ska förorda den mest ändamålsenliga och kostnadseffektiva lösningen.

 

Med följande motivering:

Ridsporten innebär i Sverige både fritid och tävling för en halv miljon svenskar och är Sveriges näst största ungdomsidrott, bara fotbollen är större, räknat på antal sammankomster för utbetalat LOK-stöd. Ridsporten är andra största idrotten bland tjejer 13-20 år, räknat på antal utövare. Ridsporten ligger på andra plats, efter gymnastik, sett till antal tävlings- och träningsaktiviteter bland kvinnor i åldern 7-70 år. I internationella tävlingssammanhang står sig Sverige bra inom ridsporten. En viktig grund för detta är den breda ridskoleverksamhet som bedrivs av drygt 460 ridklubbar runt om i landet. På ridklubbarna får barn, ungdomar och vuxna möjlighet att lära sig rida, tävla, sköta och umgås med hästar och inte minst ha roligt tillsammans med vännerna i sin ridklubb.

 

Väsby Ridklubb är en av dessa klubbar och har bedrivit ridverksamhet i Upplands Väsby kommun i över 40 år. Väsby Ridklubb är en ideell förening som bedriver ridskola från nybörjare till mer rutinerade ryttare. Väsby Ridskola erbjuder idag ridutbildning i en naturskön miljö vid Mälaren. Man vänder sig till olika åldrar och nivåer, från hästlekis för de minsta till hyrsystem för de som vill träna och tävla.

 

Ridklubben har knappt 500 medlemmar. Varje vecka rider 380 elever lektionsridning varav 265 är barn- och unga under 18 år. Ridsporten engagerar främst flickor, men även pojkar. Väsby Ridklubb har idag ca 30 aktiva killar, vilket är glädjande. För många är ridklubben mer än bara ridning, det är en fritidsverksamhet för både barn, ungdomar och vuxna. Förutom lektionsridningen arrangeras tävlingar, daglägerverksamhet under skolloven, kurser för olika åldrar och nivåer och ungdomsektionen arrangerar många egna aktiviteter såsom luciatåg och rykttävlingar.

 

Verksamheten bedrivs på Sättra Gård invid Mälaren sedan starten 1969. Stallarna består av tre olika längor varav två är sammanbyggda. Idag lever dock Sättra Gård inte upp till kraven för en modern ridanläggning. Bland annat är arbetsmiljön för stallets personal inte tillfredställande med många tunga moment som försvåras pga. stallens byggnation. En uppvärmd sadelkammare byggdes till för några år sedan, men byggdes oturligt med platt tak så det har varit problem med fukt som fick åtgärdas. Det finns även möteslokal, cafeteria, kontorsutrymmen och omklädningsrum, alla med brister. I möteslokalen hålls teorilektioner och möten. Lokalen är bristfälligt ventilerad och rymmer bara grupper om högst 15 personer. Omklädningsrummen är för små och det saknas ändamålsenliga utrymmen där medlemmarna kan värma medhavd mat och umgås. På Sättra Gård finns idag två ridhus, ett större och ett mindre. Det mindre ridhuset läcker i taket, trots flera reparationsförsök, är dessutom för litet för verksamheten. Det finns en stor utomhusbana som pga. undermålig dränering endast är brukbar under några få månader om året.

 

Målsättningen för klubben är att få en modern ridanläggning. Huruvida detta är möjligt på befintlig plats, Sättra Gård, är svårt för Väsby Ridklubb att själva avgöra. Därför vill Väsby Ridklubb tillsammans med Upplands Väsby kommun undersöka vad som är möjligt att göra på Sättra Gård och till vilken kostnad. Vidare även undersöka vilka andra alternativ som finns och till vilken kostnad. Utifrån ett sådant underlag skulle en arbetsgrupp kunna jämföra de olika alternativen utifrån ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet.

 

Väsby Ridklubb är i behov av en modern ridanläggning med två funktionella ridhus och utomhusridbana samt ändamålsenliga kringutrymmen och stallar enligt gällande regler för;

– En trygg och säker fritidsverksamhet,

– En trygg och säker arbetsmiljö,

– Fortsatt kunna bedriva en professionell ridskoleverksamhet,

– Fortsatt kunna bedriva tävlingsverksamheten och på så sätt bidra till att Sverige fortsatt är en ridnation att räkna med.

 

styrelsen för Väsby Ridklubb

VäRK