Information till privatryttare

Här finns användbar info både till dig som står uppstallad i ridskolans privatstall och för dig som står i andra stall och vill delta i träningar och rida i ridhuset.

Privathästryttare som vill använda Väsby Ridklubbs ridhus / ridbana:

Det går bra att använda ridhus / ridbana när det inte är upptaget av ridlektioner eller andra aktiviteter av ridskolan. Se lektionsschema och aktivitetskalendern. Att tänka på säkerheten och förebygga olyckor är allas ansvar. Här är några regler som vi vill att du som rider hos oss följer:

 • För hästar som ej står uppstallade på ridskolan gäller Ryttarens ansvar / Hästägarförsäkran i TR angående smittsam sjukdom: ”Hästen får inte under de tre senaste veckorna ha visat några tecken som kan tyda på smittsam sjukdom, och under samma tid inte ha vistats i ett stall där en smittsam sjukdom dig veterligen har förekommit”. Tänk på att det är viktigt att smitta inte sprids.
 • Alla ryttare med hästar uppstallade utanför anläggningen ska kontakta Anna Ågren vardagar för information och betalning.
 • Om ridhusdörren är stängd, knacka alltid och invänta svar innan du går in.
 • Hästtäcken ska lämnas i gången / hallen utanför ridhuset, har du transporterat hit, lämna i transporten.
 • Håll till höger vid möte och skritta väl innanför spåret.
 • Visa hänsyn – tala med låg röst om du inte undervisar.
 • Tömkörning och longering kan göras om det är ok med andra ridande och att det görs med en häst i taget.
 • Mocka alltid efter din häst.
 • Om du är sist, släck belysningen, kontrollera att ytterdörren är ordentligt stängd.
 • Inga hundar i ridhuset.
  • Hoppning kan ske på hopptiderna:
   Gamla ridhuset: Tisdagar mellan 9-12, 15.30-17.30. Torsdagar mellan 9-14.00  samt 19.45-21.30, Söndagar mellan kl 9-12.
   Nya ridhuset:  Lördagar 16-18 och söndagar 17-19.00.
   Var och en tar fram hindermaterial och plockar undan direkt efter användandet. Tänk på att inte hoppa om du inte har med dig en person på marken eller annan ryttare till häst.
  • Skriv i Facebookgruppen senast dagen innan om du tänker hoppa på hopptiden. Boka hopptid med start jämn heltimme.
   Om du ska rida privatlektion och är mer än en ryttare, skriv även det i Facebookgruppen senast dagen innan.
  • Avgifter:
   En termin 1/1-30/6 alt 1/8-31/12 2000 kr, en månad 400 kr, faktura skickas per mejl. Vid ridning en gång 100 kr, betalas med swish till 123 624 94 78.
 • övrigt: Ridhusen kan ej bokas enskilt. Ryttare som ej  betalt avgift har inte rätt att rida i ridhusen. Ryttare som inte följer reglerna har inte rätt att rida i ridhusen.

 

Ridhus / Ridbana upptaget 

Gamla ridhuset upptaget:

Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 7.30-8.00, onsdag 12.30-13.45 , lördagar 8.00-8.30 pga harvning.

Måndagar: 16.45-19.15
Tisdagar: 17.30-19.15
Onsdagar: 17.30 – 19.50
Torsdagar: 17.30-19.45
Fredagar: 15.30-18.50
Lördagar: 8.20-13.00 jämna veckor, 9.10-13.00 udda veckor
Söndagar: 15.20-17.00.
Upptaget andra tider vid tävlingar och extraaktiviteter – tider anges i verksamhetsplaneringen.

Nya ridhuset upptaget:
Måndagar: 10.00-11.00 för ridhusvård samt 16.00-21.30
Tisdagar: 16.00-21.30
Onsdagar: 12.30-13.45 för  ridhusvård, 16.00- 21.30
Torsdagar: 16.00-21.30
Fredagar: 10-11 för ridhusvård, 16.25-21.30 jämna veckor, 9-11 samt 16.25-20.30 udda veckor.
Lördagar: 8.50-13.45

Ridhus – avvikelser från schemat

Se verksamhetsplaneringen för att veta när ridhuset är bokat pga extraaktiviteter samt ledigt pga teorilektioner. Den hittar du här!

Tävlingsinfo

Som tävlande för Väsby Ridklubb rider man för halva anmälningsavgiften på de lokala tävlingarna. De ryttare som tävlar minst 4 lokala tävlingar eller högre/år samt avser att lösa licens för Väsby Ridklubb även året efter får en gåva av klubben, tex schabrak eller tröja.

Klubbens styrelse vill även påminna om att vi önskar att de privathästar som är uppstallade på anläggningen tävlas för Väsby Ridklubb. Det finns möjlighet att söka dispens från detta, dispensen ska ske skriftligen till styrelsen och skäl till att tävla för annan klubb ska anges.

Städdag

En städdag ordnas varje vår och den är obligatorisk för boxplatsinnehavare. Kan man inte närvara får man istället en uppgift tilldelad.