Ridavgifter

Foxy hoppning lektion

Rid- och medlemsavgifter vid Väsby Ridklubb och Ridskola. Gällande från 2020-09-01

 

Medlemsavgift, nya från 2020
Junior 400 kronor – per kalenderår
Senior 600 kronor – per kalenderår
Familj 900 kronor – per kalenderår

Medlemsavgiften betalas till ridskolans postgiro 56 68 29-8. Ange namn, personnr, adress samt mail och telefon för att bli medlem. Ska du börja i en av ridskolans grupper får du en faktura på medlemsavgiften.

Ridavgifter för Gruppridning.

Priserna avser per lektion och faktureras 2 månader i taget.

JUNIORER (tom det år man fyller 18 alt går ut gymnasiet)

Gruppridning Junior
45 minuter – per lektion  199 kr
60 minuter – per lektion  270 kr

Special- eller träningsgrupp Junior
45 minuter – per lektion 270 kr
60 minuter – per lektion 306 kr

Knatteridning
30 minuter – per tillfälle 150 kr

Hästlekis
8 gånger  – 1050 kr

Hästsportsskola, nybörjargrupp
18 gånger  – 2690 kr. Pris varierar på antalet tillfällen.

SENIORER

Gruppridning Senior
60 minuter – per lektion 317 kr

Special (max 7 elever i gruppen) samt träningsgrupp (max 7 elever)
60 minuter – per lektion 376 kr

Fredagslektion, ”drop in” – bokas från gång till gång.
60 minuter – per lektion 300 kr

PRIVATLEKTION
junior och senior
30 minuter – 500 kr, 2 st 45 min: 500 kr st.

HÄSTHYRA vid TÄVLING. Gäller per start.
Klubbtävling 155 kr + startavgift 80 kr. Lokal tävling junior: 210 kr + halva startavgiften enligt propositionen, Lokal tävling senior: 260 kr + halva startavgiften enligt propositionen.

För information om betalningsrutiner samt Regler för gruppridning, läs mer här!

Rabatter

Familjerabatt: familj med minst tre ridande på lektion per vecka, varav en junior, ges en betalningsfri månad (januari) per år för den tredje familjemedlemmen under 18 år.
Rider du två lektioner per vecka (gäller ej special eller träning) – ges 10 % rabatt på den andra lektionen.
Ridning i grupp med egen  häst: Vanlig lektion 50%  rabatt, special/träning 25 %  rabatt.