Ridavgifter

Rid- och medlemsavgifter vid Väsby Ridklubb och Ridskola. Gällande från 2023-04-01.

För information om betalningsrutiner samt Regler för gruppridning, läs mer här!

Medlemsavgift

Junior 400 kronor – per kalenderår
Senior 600 kronor – per kalenderår
Familj 900 kronor – per kalenderår

Medlemsavgiften betalas till ridskolans bankgiro 5641-5847. Ange namn, personnr, adress samt mail och telefon för att bli medlem. Ska du börja i en av ridskolans grupper får du en faktura på medlemsavgiften.

Ridavgifter

Priserna avser per lektion och faktureras 2 månader i taget.

Gruppridning Junior (tom det år man fyller 18 alt går ut gymnasiet)
45 minuter, 10 elever – per lektion  216 kr
60 minuter, 10 elever  – per lektion  294 kr
50 minuter, 8 elever  – per lektion  294 kr

Special- eller träningsgrupp Junior (tom det år man fyller 18 alt går ut gymnasiet)
45 minuter – per lektion 294 kr
60 minuter – per lektion 331 kr

Gruppridning Senior
50 minuter, 8 elever – per lektion 345 kr
60 minuter, 10 elever – per lektion 345 kr

Senior Special samt träningsgrupp (max 7 elever)
45 minuter – per lektion 345 kr
60 minuter – per lektion 410 kr

Knatteridning barn
30 minuter – per tillfälle 150 kr

Hästlekis 5-7 år
8 gånger  – 1150 kr

Hästsportsskola, nybörjargrupp
18 gånger  – 2825 kr. Pris kan varierar på antalet tillfällen.

Övriga avgifter:

Drop in lektion- bokas från gång till gång.
60 minuter – per lektion 350 kr

Privatlektion: 
30 minuter – 550 kr, 2 st 45 min: 550 kr st.

Hästhyra vid tävling. Gäller per start.
Klubbtävling 160 kr + startavgift 100 kr. Lokal tävling junior: 294 kr + halva startavgiften enligt propositionen, Lokal tävling senior: 350 kr + halva startavgiften enligt propositionen.

Hyra av boxplats per månad:
Boxhyra 3300 kr. Foder och strö kan köpas av ridskolan.

Ridhusavgift: 
Ska betalas för att rida i ridhusen eller ridbanan med häst som ej står uppstallad på ridskolan.
1/7-31/12: 2000 kr
1/1-30/6: 2000 kr
En månad: 400 kr.
En gång: 100 kr.

 

Rabatter: 
  • Familjerabatt: familj med minst tre ridande på lektion per vecka, varav en junior, ges en betalningsfri månad (januari) per år för den tredje familjemedlemmen under 18 år.
  • Rider du två lektioner per vecka (gäller ej special eller träning) – ges 10 % rabatt på den andra lektionen.