Ridavgifter

Foxy hoppning lektion

Rid- och medlemsavgifter vid Väsby Ridklubb och Ridskola. Gällande från 2017-08-01.

 

Medlemsavgift
Junior 350 kronor – per kalenderår
Senior 550 kronor – per kalenderår
Familj 700 kronor – per kalenderår

Medlemsavgiften betalas till ridskolans postgiro 56 68 29-8. Ange namn, personnr, adress samt mail och telefon för att bli medlem. Ska du börja i en av ridskolans grupper får du en faktura på medlemsavgiften.

Vid betalning av fakturor – Skriv alltid och endast in REFERENSNUMRET – står långt upp till vänster på fakturan – som ”Meddelande” när ni betalar er faktura. Inget annat. Tack på förhand!

Ridavgifter för Gruppridning.

Priserna avser per lektion och faktureras 2 månader i taget.

JUNIORER (tom det år man fyller 18 alt går ut gymnasiet)

Gruppridning Junior
45 minuter – per lektion  192 kr
60 minuter – per lektion  260 kr

Special- eller träningsgrupp Junior
45 minuter – per lektion 260 kr
60 minuter – per lektion 295 kr

Knatteridning
30 minuter – per tillfälle 150 kr

Hästlekis
8 gånger  – 1000 kr

Hästsportsskola, ålder 7 – ca 10
15 gånger  – 2280 kr

Introduktionskurs, ålder ca 11 och uppåt
10 gånger – 1660 kr

Grundkurs för hästlekisvana
10 gånger – 1660 kr

SENIORER

Gruppridning Senior
60 minuter – per lektion 306 kr

Special (max 7 elever i gruppen) samt träningsgrupp (max 7 elever)
60 minuter – per lektion 363 kr

Fredagslektion, 9.30-10.30 ”drop in” – bokas från gång till gång.
60 minuter – per lektion 285 kr

PRIVATLEKTION
junior och senior
30 minuter – 420 kr

HÄSTHYRA vid TÄVLING. Gäller per start.
Klubbtävling Junior – 120 kr, Klubbtävling Senior 150 kr, Lokal tävling junior: 200 kr, Lokal tävling senior: 250 kr.

För information om betalningsrutiner samt Regler för gruppridning, läs mer här!

Rabatter

Familjerabatt: familj med minst tre ridande på lektion per vecka, varav en junior, ges en betalningsfri månad (januari) per år för den tredje familjemedlemmen under 18 år.
Rider du två lektioner per vecka (gäller ej special eller träning) – ges 10 % rabatt på den andra lektionen.
Ridning i grupp med egen  häst: Vanlig lektion 50%  rabatt, special/träning 25 %  rabatt.

BOXPLATS

Kallhyra: Box – 2900 kr/månad
Foder och strö kan köpas av ridskolan.

RIDHUSAVGIFT för ryttare med egen häst som ej står uppstallad på ridskolan.
1/1-30/6: 1200 kr, 1/7-31/12: 1200 kr, en månad: 350 kr, per gång: 50 kr