Silverskötarkurs – för att öka dina kunskaper om hästen

Välkommen på kurs, för att öka dina kunskaper om hästen!

Du kan välja själv vilken / vilka kurser du vill gå, om du går alla tre och gör slutprov blir du Silverskötare. Du bör vara lägst 14 år och gå i lägst märke 4 grupp.

Kurs 1 Söndag 15/3, kl 10.00-15.30
Anatomi, sjukdomar, sårvård, bandagering med veterinär   Elin Tillnert

Kurs 2 Lördag 28/3, kl 12.00-15.30
Hästens foder, foderstatsberäkning med Ellen Larsson

Kurs 3 Lördag 25/4, kl 10.00-14.30
Utrustning, longering, bandagering, stallmiljö, horsemanchip med Anna Ågren

Varje separat kurs kostar 200 kr. Går du alla kurser kostar det 500 kr.

Anmäl dig i oranga pärmen, lägst 5 deltagare/kurs. Anmälan är bindande

Ellen Larsson