Uppdaterade Foto- och filmrestriktioner samt regler om mobilanvändning i stallet.

Vi har uppdaterat våra regler gällande fotografering och filmning samt hur man använder telefonen i stallet. Läs mer här! 

Ellen Larsson