Årsmöte 2022 – Förhandsmeddelande

Väsby Ridklubbs styrelse lämnar följande förhandsmeddelande avseende det kommande årsmötet.

Datum och tid
Årsmötet kommer att äga rum söndagen den 20 februari 2022, kl 14.00 – ca 16.00

Plats
Det skulle ha varit önskvärt att årets möte kunde ske i ”fysisk” form men på grund av det rådande smittspridningen av Covid så är det högst troligt att det kommer ske ”digitalt”. Mer information om detta kommer att lämnas i samband med att kallelse går ut.

Kallelse
Kallelse med dagordning kommer att sättas upp på anslagstavlorna på ridskolan samt läggas ut på hemsidan senast 10 dagar innan årsmötet.

Motioner
Förslag/motioner som ska tas upp på årsmötet behöver vara styrelsen tillhanda senast söndagen 30 januari 2022 och mailas till lian.niller@gmail.com (ordförande i styrelsen) och  anna_karin.mattsson@outlook.com  (sekreterare i styrelsen).

En motion är ett skriftligt förslag på något som du tycker behöver förändras i klubbens verksamhet.  Att skriva en motion är ett sätt att påverka. Alla medlemmar i Väsby Ridklubb har rätt att motionera till årsmötet.

Styrelsen