Teoridag

Datum: 26 April, 2016

Alla grupper har teori sin vanliga ridtid. Fredagshoppgrupperna jämna veckor har ridning idag, den inställda lektionen på långfredagen. 19.30 har torsdagsgruppen 20.30 sin teorilektion tillsammans med tisdag 19.30.

Ellen Larsson