Väsby Ridklubbs värdegrund och High Five

Här på Väsby Ridklubb vill vi att lärandet och umgänget med hästen
skall skapa glädje, gemenskap och ansvarstagande.

 

På Väsby Ridklubb är alla lika mycket värda!

 • Vi hälsar på varandra, stora som små
 • Vi hjälper och bryr oss om varandra
 • Vi visar varandra hänsyn
 • Vi har mod att säga ifrån när någon behandlas fel
 • Vi talar väl om varandra och kommenterar andra ryttare positivt på tävlingar och träningar
 • Vi gläds med varandras framgångar och stöttar varandra i motgångar
 • Vi använder ett vårdat språk i stallet och på sociala medier
 • Vi har nolltollerans mot mobbning
 • Vi har nolltollerans mot droger och alkohol

På Väsby Ridklubb är hästarna vårt gemensamma ansvar!

 • Vi tar hand om och behandlar våra hästar väl
 • Vi är rädda om vår utrustning och vår anläggning
 • Vi ställer iordning efter oss överallt på anläggningen

 

Projektet High Five

Hösten 2015 bjöd kommunen in Väsby Ridklubb att delta i en utbildning framtagen och driven av Rädda barnen, SISU Idrottsutbildarna och kommuner. Utbildningen heter High Five som handlar om att förebygga mobbning, kränkning och diskriminering.

I utbildningen deltog sex personer ifrån olika delar av klubben: föräldrar, ledare, styrelseledamot och ungdomssektionen.

Syftet med High Five är att barn och ungdomar som idrottar alltid ska känna sig trygga. Idrotten ska vara rolig och handla om glädje och gemenskap. Barn ska få vara med och leka, kämpa och vara en del i sammanhanget. Alla ska känna sig trygga i sin förening, barn som föräldrar. Ingen ska bli kränkt eller känna sig utanför. Alla ska vara med och det är allas ansvar att vi lever efter våra värdeord. High Five är ett steg i ledet att bli kvalitetsmärkt som ”Utmärkt Förening”.

I utbildningen har vi tagit fram en handlingsplan/åtgärdstrappa som ger oss beredskap och rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera situationer som strider mot våra värdeord, den grundar sig i: Vem gör vad, och vem ringer vem, i fall något skulle hända.

Vad händer nu?

I juni 2016 hade Lina, ridlärare och Maria från styrelsen ett kort möte med Stina Gällros från Stockholmsidrotten – gällande att fortsätta arbeta med Utmärkt Förening.

Utmärkt förening är en utbildning som Väsby kommun arrangerar tillsammans med Stockholmsidrotten och Rädda Barnen. Syftet är att erbjuda en kvalitetsutmärkelse och en möjlighet att vidareutveckla en trygg verksamhet för medlemmarna och en förening som vill utvecklas för att möta framtiden.

Ett steg som vi tog redan förra hösten var att vi var med i High Five – det ingår i arbetet mot att bli en ”Utmärkt Förening”.

Till hösten 2016 planerar styrelse, personal och ungdomssektionen att jobbar vidare med Utmärkt förening- ett steg i att Väsby Ridklubb skall bli ännu bättre!

Trevlig sommar /Maria & Lina