Är det någon som kan stå i cafeterian under Seriedressyren på söndag?

Vi söker någon som kan stå i cafeterian på söndag förmiddag, ca 8.30-13 under tiden Seriedressyren pågår. Anmäl er till Maria eller Li i cafeteriagruppen.

Ellen Larsson