Väsby Ridklubbs Styrelse

Ordförande

Li Niller

lian.niller@gmail.com

Kassör

Elizabeth Olsson

olssonelizabeth@hotmail.com

Sekreterare

Anna-Karin Mattsson

Vice Ordförande

Annika Risberg

Suppleant

Åsa Bergström

Suppleant

Maria Acrén

Suppleant

Nina Reichenwallner

Suppleant

Jonna Mjörnell

Ordförande

Ungdomssektionen

Sofie Hagfält

 

Vice Ordförande

Ungdomssektionen

Klara Nordberg