Att vara funktionär

Att vara funktionär!

Digital StillCameraklubbtävling lillemnBella dressyr

Tävlingsverksamheten i klubben är viktig. Vi vill att ryttare från andra klubbar ska känna till Väsby Ridklubb och att de ska veta att hos VäRK är det alltid trevligt att tävla. Det finns en funktionell anläggning, bra servering, väl genomförda tävlingar och trevliga funktionärer. Klubben får in en del pengar på tävlingarna, pengar som går till underhåll av tävlingsmaterial, anläggningen och till aktiviteter för medlemmarna. Vi behöver våra externa tävlingar för att ha behörighet att ge ut licenser till tävlande för klubben.

Det behövs alltid många funktionärer till en tävling. Det är inte rimligt att en liten skara entusiaster ska dra runt hela tävlingsverksamheten, då blir det många långa dagar, stress och hårt slit vilket ingen orkar med i längden. Om fler ställer upp som funktionärer blir allt så mycket lättare för alla. Med många funktionärer räcker det med halvdagspass och ingen behöver ”vara på två ställen samtidigt”. Det är också väldigt viktigt med tillräckligt många funktionärer för att kunna upprätthålla maximal säkerhet runt arrangemanget.

Det är kul att vara funktionär! Det är roligt att följa tävlingarna och kunna heja på ”våra egna” ryttare som tävlar. Sen är det roligt att vara med och bidra till ett lyckat arrangemang som vi kan vara stolta över efteråt. Det är alltid en speciell gemenskap på tävlingsplatsen.

”Jag ställer gärna upp som funktionär om bara någon ringer och frågar mig” eller ”jag kan tänka mig men ingen har frågat”!

Snälla, tänk inte så. Det är inte så lätt att nå alla och ett enormt merarbete att behöva sitta och ringa runt och alla nås inte fastän vi försöker fråga så många som möjligt. Det absolut bästa är om den som kan tänka sig att vara funktionär
själv anmäler sig så att vi kan höra av oss till de som vill och kan vara med. Det finns alltid i god tid innan tävlingarna anslag i stallet vem man vänder sig till inför respektive tävling.

Har man inte varit med förut så är det lätt att känna sig osäker på hur det går till och så avstår man att anmäla sig bara för det. Vi tar givetvis hänsyn till att man inte är van, du får alltid en introduktion på din funktionärssyssla och börjar med att gå tillsammans med någon som är erfaren Ingen behöver heller utföra något som man känner att man inte behärskar.

Exempel på saker att göra vid en tävling:

* Cafeterian – Förberedelser, försäljning, undan plockning.

* Bygga bana – ta fram hinder eller sätta upp dressyrstaket.

* Parkeringsvakt.

* Banpersonal – bygga upp rivna hinder samt kratta underlaget.

* Stå vid insläpp till framhoppning eller tävlingsbanan.

* Plocka undan hinder, staket och skyltar mm efter tävlingen.

* Manuell tidtagning.

* Protokollskrivare

* Lösa av andra för rast.

Det finns även  saker att göra  dagen före en tävling så även om du är upptagen under tävlingsdagen  kanske du kan hjälpa till att ta fram hinder och bygga bana dagen före tävlingen eller städa undan och göra fint. Man kan också komma och hjälpa till att plocka undan på eftermiddagen/kvällen då tävlingen är slut även fast man inte varit med som funktionär under dagen.

Alla funktionärer får gratis mat och fika! Det serveras för det mesta i teorisalen och det finna alltid någon som ansvarar. Vi försöker också hitta på något roligt för alla funktionärer.

Anmäl dig direkt till  tavling@vasbyridklubb.se

Anmäl dig som funktionär så ses vi på nästa tävling! 

Funktionär –  dressyrtävling

Parkeringen

En mycket viktig funktion eftersom du är  tävlingsryttarnas första kontakt med Väsby Ridklubb som tävlingsarrangör och är på plats ca 1,5 timmar innan första start. Du hälsar välkommen och anvisar parkeringsplats för ekipaget, en viktig detalj inte minst med tanke på säkerheten och att vi har inte så stort utrymme för transportparkering. Vidare informerar du var sekretariatet finns. Du skall även dela ut lappar där ryttaren skriver sitt telefonnummer så att vi kan nå dem om något inträffar i släpet.

Sekretariatet

Hit kommer ryttarna för att anmäla sig  och visa upp vaccinationsintyg. De skall få information i form av startlistor och hästförteckningar och hit vänder man sig för att få svar de flesta frågor som dyker upp under dagen. I sekretariatet kontrollerar man betalningar, gör eventuella strykningar i startlistorna. Sena strykningar ska så snabbt som möjligt meddelas till domartornet och in och utsläpp så att rätt ryttare är på plats på rätt tidpunkt. Definitiva startlistor, oftast med starttid, sätts sen upp innan klassen startar. Sekretariatet ser till att allt är i sin ordning inför prisutdelningen. Här hämtar ryttarna också ut sina hederspriser och rosetter (efter de 3 första) All ekonomi sköts härifrån. I sekretariatet finns en walkie talkie för kontakt med insläpp, domartorn, parkering, överdomare och tävlingsledare.

Speaker

Speakern hälsar ekipagen in på banan, då berättar man bl.a. om hästens ålder, härstamning och ägare. Man rapporterar resultat och gör ”reklam” för sponsorer

Domarsekreterare

Fungerar som domarens sekreterare, med andra ord skriver man allt domaren säger i protokollet. Det är en fördel om man skriver tydligt och ganska snabbt.

Löpare /protokollräknare

Du hämtar protokollen hos domaren och räknar poäng, lämnar resultat till speaker och därefter lämnas protokollet till sekretariatet för kopiering och utlämnande till ryttaren.

Insläpp

Man är alltid minst 2 st dörröppnare. Man stänger både innerdörrarna samt dressyrstaketet under ritterna, om inget annat anges. Det ingår även att se till att nästa ekipage som ska in på banan är redo men att de inte stör ekipaget inne på banan. Det är viktigt att ha ett trevligt bemötande eftersom ryttarna kan vara stressade inför sin start eller trötta efter sin start.

Framridning

I de flesta fall är framridningen ute på ridbanan och inte bemannad. Här ska finnas en startlista och en klocka så att man kan hålla ordning på sin start. Fasta startider tillämpas på alla lokala tävlingar.

Funktionärsmat

Det är viktigt att alla som jobbar en hel dag med tävlingen får näring så att man klarar av att vara glad och trevliga! Du ser till att maten kommer på rätt tid och finns i tillräcklig mängd. Kollar med tävlingsledningen vilken tid som gäller. Du fixar fikabröd till för och eftermiddagsfika.

Funktionärsansvarig

Du hjälper tävlingsledningen med att ”ragga” funktionärer till tävlingen. Under tävlingen ansvarar du tillsammans med tävlingsledaren för att stötta och pyssla om funkisarna. Att det finns folk på alla ”stationer” på rätt tid.

Säkerhetsansvarig

Personen ansvarar för att alla säkerhetsaspekter följs under tävlingen. Att t.ex. avspärrningar finns så att publik och hästar är åtskilda. Att vi lever upp till de säkerhetskrav som ställs i TR (tävlingsreglementet) och andra anvisningar. Du skall tillsammans med Överdomaren före tävlingen gå igenom ett dokument där man kryssar i vad som är gjort.

Domare

Domaren har genomgått utbildning för aktuell tävlingsnivå och dömer ritterna.

Överdomare

Överdomaren är den som kontrollerar att tävlingsreglementet (TR) följs på hela tävlingsområdet och att tävlingarna genomförs på ett bra och rättvist sätt. Överdomaren ska vara ett stöd och en hjälp för tävlingsledaren och arrangören. Överdomaren rör sig fritt runt på hela området och har koll på att ryttarna, deras medhjälpare och funktionärer uppträder på ett korrekt sätt. Överdomaren kontrollerar att häst och ryttare har den utrustning som föreskrivs i TR, det kan till exempel handla om att kolla längden på sporrarna eller se till att ryttare inte har betslat med ett otillåtet bett. Kontrollerar avspärrningar mellan publik och ryttare och bevakar ordning på framridning. Skulle det bli en tvist eller en protest så är det överdomaren som har sista ordet. Överdomaren fyller efter varje tävling i en rapport, där bland annat det som varit bra eller dåligt påtalas för arrangören. Rapporten lämnas till föreningen och distriktet.

Tävlingsledare

Tävlingsledaren är spindeln i nätet vid en tävling och bär oftast huvudansvaret innan. Det är tävlingsledaren som har den övergripande funktionen och som ser till att allt flyter under tävlingsdagen och sen tar hand om efterarbetet.

Cafeterian

I cafeterian finns det hembakat fikabröd, mackor med olika pålägg, korv och bröd, enklare luncher, drycker, frukt och godis. De som jobbar i cafeterian har ett viktigt jobb med att förse, ryttare och publik med fika, mat, dryck och godis.

 Funktionär – hopptävling

Parkeringen

En mycket viktig funktion eftersom du är  tävlingsryttarnas första kontakt med Väsby Ridklubb som tävlingsarrangör. Du hälsar välkommen och anvisar parkeringsplats för ekipaget, en mycket viktig detalj inte minst med tanke på säkerheten! Vidare informerar du var sekretariatet finns. Du ska även dela ut lappar som ryttaren skall skriva upp sitt telefonnummer på så att vi kan nå dem om något inträffar i släpet.

Sekretariatet

Hit kommer ryttarna för att anmäla sig  och visa upp vaccinationsintyg. De skall få information i form av startlistor och hästförteckningar och hit vänder man sig för att få svar de flesta frågor som dyker upp under dagen. I sekretariatet kontrollerar man betalningar, gör eventuella strykningar eller efteranmälningar i startlistorna. Sena strykningar eller efteranmälningar ska så snabbt som möjligt meddelas till domartornet, framhoppning och in och utsläpp så att rätt ryttare är på plats på rätt tidpunkt. Definitiva startlistor sätts sen upp ca 30 min innan klassen startar. Sekretariatet ser till att allt är i sin ordning inför prisutdelningen. Här hämtar ryttarna också ut sina hederspriser och rosetter (efter de 5 första) All ekonomi sköts härifrån. I sekretariatet finns en walkie talkie för kontakt med insläpp, domartorn, framhoppning, parkering, överdomare och tävlingsledare.

Domartornet

I domartornet sitter hoppdomaren som dömer tävlingen och som även är speaker. Här ska man under tävlingsdagen tillsammans med domaren ta tid, skriva hopprotokoll och ha uppsikt över rivningar. Det görs via dator och manuellt samtidigt. Det är viktigt att lära sig banan innan klassen startar

Domare/Speaker :

Det är domarens uppgift att se till att tävlingsreglementet (TR) följs på hoppbanan. Som domare kan du tillsammans med överdomare och tävlingsledare få reda ut ev. tvister och ta emot protester från ryttare.  Domare har utbildning i Svenska Ridsportförbundets regi.Det är speaker/domaren som talar om vilket ekipage som befinner sig på banan, vad ryttaren och ponnyn/hästen heter samt vilken klubb de tävlar för. Speaker/domare talar om vilket ekipage som ska hålla sig beredd och berättar hur det gick för föregående ekipage, vilken tid de hade och om de fick några fel. Det är även domaren som ger ekipaget deras startsignal.

Tidtagare
Som tidtagare gäller det att du är uppmärksam och skärpt. Tidtagaren talar tydligt om tiden vid målgång, så det kan noteras i hinderprotokollet.
Vi har två vanliga tidtagarur, en för grundomgång/fas 1 och en för omhoppning/fas 2 samt en tidtagare i reserv om någon av klockorna inte skulle fungera. Tidtagare byts inte under pågående klass.
Föra hinderprotokoll:
En person är sekreterare och fyller i hinderprotokoll för hand. Det är listor med plats att notera vad som hänt vid varje hinder. Varje hinder som passerats felfritt ska markeras med 0 eller streck, vid rivning ska det stå 4, och vid vägran ska det stå V4 vid första vägran och V8 vid andra vägran. På lokal nivå är ekipaget uteslutet vid tredje vägran, på regional nivå och högre är ekipaget uteslutet vid andra vägran. Domaren går alltid igenom hur hopprotokollet förs innan klassens start. Du ska också skriva upp tiderna.

Resultat i datorn:   
För att få korrekta resultatlistor sitter en funktionär vid en dator, en datorsekreterare som lägger in antal hinderfel och tider samt gör de ändringar som behövs för klassens genomförande. (Gäller manuell tidtagning men situationen är liknande även vid användande av tidtagaranläggning) Datorsekreterare ser till att resultaten går ut On-Line, skriver ut resultatlistor, hinderprotokoll samt de startlistor som behövs.

Tävlingsbanan
Hoppbanan är självklart händelsernas centrum för ryttaren och hästen. Allt skall fungera och säkerheten ska  alltid komma i första hand!

Banbyggare är den som bestämmer hur de olika banorna ska se ut och vilka hinder (bommar och infångare) som ska användas. Det är banbyggaren som ritar banan,  hur många språng banan ska innehålla, hur lång den ska vara och hur lång maxtid ryttarna har på sig att ta sig runt banan. Det gäller att banbyggaren anpassar sin bana utifrån den nivå som tävlingen har så att banorna inte blir för svåra eller för lätta för klassen. Banbyggare har utbildning i Svenska Ridsportförbundets regi.

Banskisser ska finnas uppsatta minst 30 minuter för klassens början.

Banchef är den person som har ansvaret för att banan är i sin ordning, alla hinder är som de skall vara. Banchefen ger klartecken till domaren när allt är ok, placerar ut banpersonalen vid olika hinder och tilldelar dem ansvarsområden.

Flaggare har som uppgift att flagga hästen när den passerar start och mållinje. Startflaggarens viktigaste uppgift är att höja flaggan så snart domaren säger ”var så god och rid”  det är en extra signal till ryttaren att startsignal är given. Flaggningen visar tidtagarna när de ska starta / stoppa sina klockor. Det är viktigt att man som flaggare alltid flaggar alla hästar lika. Som flaggare står du alltid en hel klass, man byter aldrig flagger under pågående klass.

Banpersonal
Som banpersonal hjälps man åt att se till att alla hinder är som banbyggaren har byggt dem, plockar upp nedfallna bommar och ser till att marken runt hindret är bra. Inför nästa klass hjälps man åt att bygga om banan utifrån banbyggarens direktiv. Det är viktigt att all banpersonal kan banan och att man går banan så att man ser hur hästarna kommer att förflytta sig mellan hindren. Detta gör man tillsammans med banchefen inför varje ny klass. Beroende på vilken typ av bedömning (tävlingsform) det är varierar behovet av antal personer på banan.
Om en ryttare faller av får den inte sitta upp igen utan måste leda sin häst av banan. Om en ryttare skadar sig, ska ryttaren ligga still och sjukvårdare ska tillkallas.
Om hästen springer i väg utan ryttaren hjälper du till att försöka fånga in hästen eller ser till att du ställer dig någonstans så att du inte råkar illa ut.

In-/utsläpp (Ringmaster). Under hopptävlingarna försöker vi hålla ett högt tempo. Står du som funktionär vid insläppet till tävlingsbanan  innebär det att du hjälper till att hålla kontakt (via komradio) med framhoppningen vem som står på tur att komma in på banan samt öppnar och släpper in/ ut ekipage på banan.  Du ska alltså se till att rätt ryttare kommer in på banan och att nästa står på tur,  oftast har vi två ekipage som befinner sig på banan och ett tredje som väntar utanför.

Behövs uppdaterade startlistor är det du som hämtar det i sekretariatet.

Framhoppning
På framhoppningen skall ryttaren ges möjlighet att värma upp genom att hoppa sin häst. Det finns tre hinder att hoppa över, ett litet kryss, ett räcke och en oxer. ( ev. kan det lilla hindret tas bort om framhoppningsbanan är liten )  På banan får enbart finnas ett maximerat antal ryttare, t.ex. fem stycken. Detta kan dock variera mellan tävlingarna och var framhoppningen är. Överdomaren eller tävlingsledaren ger dig information om vad som gäller för dagen.

Ryttaren har rätt att sänka hindret och höja hindret, vilket Du hjälper till med.  Dock finns en maxhöjd som inte får överskridas, vilket du hjälper till att övervaka. Hinder får inte överskrida 10 cm mer i höjd och längd än pågående klass upp till 140cm. För ponny och avd B (unghäst) begränsas framhoppningshindren till klassens maxhöjd och maxlängd. På flera av tävlingarna gäller också att man använder sig av ett varv på framhoppningen. Detta upplyser överdomare eller tävlingsledningen om.

Här behövs en viss rutin att kunna säga ifrån om en ryttare eller medhjälpare bär sig illa åt mot häst eller andra på framhoppningen. Vid allvarliga situationer kontaktas överdomare, en sådan situation kan vara att använda spöet väldigt hårt.

Ryttare får inte klä av eller på hästen inne på framhoppningsbanan, det skall finnas möjlighet att hänga av täcken utanför banan.

Största delen av tiden krattar man framför och bakom hindren så att det inte blir stora gropar.
Mellan klasserna så kan det hända att man behöver flytta på hindren några meter för att inte alla ska hoppa av och landa på samma ställe hela dagen.

Du hjälper ryttarna med att se till att de kommer till start i tid genom att ha koll på hur tävlingen fortlöper.  Du använder kommunikationsradio och lyssnar på speakern i högtalarna. När Du skickar iväg en häst får du ta in ett nytt ekipage på framhoppningen.

För det mesta behövs en ansvarig för framhoppningen och två krattare som ska finnas på plats senast 30 minuter innan första start. Ha alltid en aktuell startlista till hands och en walkie-talkie

Funktionärsmat
Det är viktigt att alla som jobbar en hel dag med tävlingen får näring så att man klarar av att vara glad och trevliga! Det finns alltid en ansvarig för funktionärsmaten som ser till att maten kommer på rätt tid och finns i tillräcklig mängd. Du fixar fikabröd till för och eftermiddagsfika Du ser till att det hela tiden finns varmt kaffe och dryck tillgängligt, att vårt funkisbord ser trevligt ut och om ni är fler håller koll på om de som inte kan komma till fikat får fika. T.ex. de som står på parkeringen, domartorn och eventuellt sekretariatspersonalen.  Ser till att lunchen är färdig i tid, kolla med tävlingsledningen vilken tid som gäller. Du hjälper cafeteria personalen att hålla snyggt och ordning i cafeterian. Glöm inte hålla ett öga på våra toaletter.

Funktionärsansvarig
Du hjälper tävlingsledningen med att ”ragga” funktionärer till tävlingen. Under tävlingen ansvarar du tillsammans med tävlingsledaren för att stötta och pyssla om funkisarna. Att det finns folk på alla ”stationer” på rätt tid.

Säkerhetsansvarig
Personen ansvarar för att alla säkerhetsaspekter följs under tävlingen. Att t.ex. avspärrningar finns så att publik och hästar är åtskilda. Att vi lever upp till de säkerhetskrav som ställs i TR (tävlingsreglementet) och andra anvisningar. Du skall tillsammans med Överdomaren före tävlingen gå igenom ett dokument där man kryssar i vad som är gjort.

Sjukvårdare
Som sjukvårdare skall du finnas tillhand om någon olycka skulle inträffa med ryttare, funktionärer eller publik. Du bör ha en sjukvårdsutbildning och erfarenhet av akutsjukvård. Kravet är att du skall ha genomgått HLR utbildning och ha giltigt intyg på det.

Överdomare
Överdomaren är den som kontrollerar att tävlingsreglementet (TR) följs på hela tävlingsområdet och att tävlingarna genomförs på ett bra och rättvist sätt. Överdomaren ska vara ett stöd och en hjälp för tävlingsledaren och arrangören. Överdomaren rör sig fritt runt på hela området och har koll på att ryttarna, deras medhjälpare och funktionärer uppträder på ett korrekt sätt.

Överdomaren kontrollerar att häst och ryttare har den utrustning som föreskrivs i TR, det kan till exempel handla om att se till att ryttare inte har betslat med ett otillåtet bett. Kontrollerar avspärrningar mellan publik och ryttare och bevakar ordning på framridning /framhoppning.

Skulle det bli en tvist eller en protest så är det överdomaren som har sista ordet. Överdomaren fyller efter varje tävling i en rapport, där bland annat det som varit bra eller dåligt påtalas för arrangören. Rapporten lämnas till föreningen och distriktet.

Tävlingsledare
Tävlingsledaren är spindeln i nätet vid en tävling. Det är tävlingsledaren som har den övergripande funktionen och som ser till att allt flyter under tävlingsdagen. Det kan handla om allt från att se till att avspärrningar är där de ska vara, att allt är skyltat korrekt, funktionärer finns på alla positioner, sköta kontakter med media och besluta eventuella åtgärder i samråd med överdomare.

Cafeterian
I cafeterian finns det hembakat fikabröd, mackor med olika pålägg, korv och bröd, enklare luncher, drycker, frukt och godis. De som jobbar i cafeterian har ett viktigt jobb med att förse, ryttare och publik med fika, mat, dryck och godis.

Efter tävling
Efter att ha jobbat som funktionär under tävlingen en hel dag är det skönt att få packa ihop och åka hem men det finns fortfarande en hel del som måste fixas innan tävlingen kan ses som avslutad. Banan  och framhoppningen ska byggas bort, läktare ska städas, Cafeterian ska städas. Avspärrningar och anvisningsskyltar ska plockas ned och ställas tillbaka. Sekretariatet ska sammanställa tävlingens ekonomiska del och plocka ned portabla resultattavlor med mera. Arbetet med tävlingen är alltså inte klart bara för att sista ryttaren ridit över mållinjen men hjälper vi alla till så går även städningen snabbt och smidigt!