18.35-gruppen rider i stora ridhuset idag.

Datum: 29 March, 2017
Tid: 18.30-19.15

Stora ridhuset är ledigt från 19.20.

Ellen Larsson