Uteritt

Datum: 4 November, 2016
Tid: 9.00-11.00

Uteritt med fika efteråt. För ryttare från märke 4 och uppåt. Samling kl 9.00, ridning 9.30-ca 10.30. Pris junior 250 kr, senior 300 kr. Anmäl dig till aktiviteterna i oranga pärmen i entrén, anmälan är bindande. Betala in på ridklubbens pg 566829-8, ange namn och datum.

Ellen Larsson