Har du osålda bingolotter kvar?

Har Du/Ni hämtat ut Uppesittarlotter till den 23/12 och har lotter kvarsom ni har svårt att bli av med?

Lämna gärna tillbaka dem så fort som möjligt så får andra chansen att sälja.

Jag tar emot lotter i Fiket:
Måndag 9/12 från ca 16:30 – 19:00
Onsdag 11/12 från ca 16:30 – 19:00
Söndag 15/12 från ca 13:00 i kassan för USEKs Julshow, Gamla Ridhuset.

Kan du inte någon av dessa tider? Ring/messa/maila så kommer vi överens om plats och tid!

Ett stort TACK för din medverkan!!!!

Elizabeth ”Bettan” Olsson
Klubbens kassör
olssonelizabeth@hotmail, 0708-832376

Ellen Larsson