Info – Ny anläggning

Projektet är försenat då bygglovet och övriga tillstånd ännu ej är klara. Vi återkommer så snart vi vet mer.

 

 

Ellen Larsson