Information – ny anläggning

Markarbetet är igång igen. Arbetet med upphandling av själva byggnaden fortskrider hos kommunen.

Ellen Larsson