Information om nybyggnationen

Nu är rivningen av de byggnader som skall bort i full gång. Därefter kommer arbete med att förbereda marken att ta vid.
Bygglovet för den nya byggnaden är fortfarande inte klart, men kommunen hoppas att det skall bli klart inom kort. Om en ny ridhusbyggnad (fas 1) ej ses möjlig att bli klar innan vintern, kommer ett tält att sättas upp på ridbanan, där ridlektioner kommer att hållas. Kommunens förhoppning är att ha ett beslutsunderlag och mer information under september månad.

Vi väntar nu också på att få ritningar på nya byggnaden, så att alla medlemmar kan ta del av hur tanken är att det skall se ut.  Dessa ritningar kommer att sättas upp i cafeterian.

Ellen Larsson