Ingen skötning 4/10 och 11/10

De kommande 2 söndagarna är skötartillfällena inställda pga klubbtävlingar i hoppning och dressyr.

Ellen Larsson