Cafeterian vårterminen 2018

Vi provar en  ny variant där ridgrupperna själva får välja sina datum.

I cafeterian ligger en kalender- skriv upp tre datum som gruppen kan stå, måndag till lördag. Ifall alla ridgrupper inte behöver stå tre gånger så stryker vi bara datum. De grupper som inte skrivit upp sig 8 januari kommer tilldelas datum. Tanken är att vi ska kunna öppna cafeterian så snart som möjligt in på terminen, vi hoppas på senast 15 januari.

Hoppas att vi även i fortsättningen kan hjälpas åt att hålla cafeterian öppen!

Hälsningar Cafeteriagruppen: Tanja, Zandra, Maggan och Maria.

Ellen Larsson