Cafeterian

Här hittar du cafeteriaschemat för vårterminen: cafeteriaschema

 Vårterminen 2018:

Nu är Cafeteriaschemat klart för vårterminen.

Information om vilken dag som din grupp är tilldelad finns i bifogad fil samt i pärmen i Cafeterian. I pärmen vill vi att varje grupp skriver vem som är ansvarig för dagen samt telefonnummer så vi kan skicka ut kod till låset.

Glöm inte att gå med i vår Facebook grupp, Hästfika. Där hittar du schemat för våren och annat smått och gott.

Vid frågor, tveka in att kontakta någon av oss i Cafeteria gruppen.

Vi syns på en fika.

Zandra 070 426 46 45

Tanja 076 864 67 54

Maria 070 915 15 72

Margaretha 070 748 33 20

 

 

Så här fungerar det:

–         Cafeterian är öppen vardagar ca kl. 16.30 – 20.30.

–         Cafeterian är öppen lördagar kl. 10.00 – 14.00.

–         Minst en vuxen person på plats när Cafeterian är öppen.

–         Bakning eller inköp av färskt bröd sker av ansvarig grupp. Allt annat som ska säljas och tydliga instruktioner finns på plats.

–         Meddela senast en vecka i förväg vilka personer som ska stå vid den tilldelade dagen i den röda pärmen som finns i Cafeterian. Varje lördag smsar vi ut koden för kommande vecka.

–         Vi önskar en kontaktansvarig i varje ridgrupp – ansvariges namn och telefonnummer skrivs upp i den röda pärmen som finns i Cafeterian. I pärmen går det att skriva upp samtliga gruppens namn och telefonnummer.

–         Passar inte den tilldelade dagen går det bra att byta med en annan grupp efter överenskommelse. Ändra i pärmen och skriv även att ni bytt.

Vissa lördagar och på tävlingar kommer cafeterian drivas av Cafeteriagruppen eller USEK. Är du intresserad av att vara med i vår Cafeteriagruppen är du välkommen att kontakt någon av oss.

Vi syns på en fika!

Hälsningar

Cafeteriagruppen:

Maria (0709 15 15 72),   Margaretha (0707 48 33 20)   och Zandra (070 426 46 45)

Vi vill ha in en kontaktperson för varje ridgrupp. Meddela oss namn och mobilnummer på alla i gruppen i pärmen i cafeterian.
Allt i syfte att snabbare kunna nå alla grupper på ett smidigt sätt.