Banbygge

Datum: 8 April, 2017
Tid: 15.00

Banbygge och fix inför tävlingen den 9/4. Välkomna att vara med!

Ellen Larsson