Lingondressyr / Pay and Ride

Datum: 31 October, 2017
Tid: 12.30-16.00

Samling kl 12.30. Lingondressyr är för dig som går i lägst märke 3+ nivå och ridit märke 3 program och vill börja tävla. Tävlingsteori och uppridning av märke 3. Pay&Ride är för dig som är med och tävlar och villträna extra på programridning, feedback och genomgång av programmet får du efteråt. När du väljer program stäm av med din ridlärare. Pris junior 260 kr, senior 295 kr. Domare: Anna Ågren

Ellen Larsson