Teoridag

Datum: 16 March, 2017

För de flesta av ridskolans grupper denna dag, dock ej 18.35 och/eller 18.30. Se din terminsplanering för mer information.

Ellen Larsson