Teoridag

Datum: 25 April, 2017

För de flesta av ridskolans grupper, dock ej 18/35 och/eller 18.30. Se din terminsplanering för mer information.

Ellen Larsson