Uteritt med lunch efter

Datum: 8 April, 2018
Tid: 10.00

Ryttare från märke 5 välkomna! Samling kl 10.00, pris: J 270 kr, S 320 kr. Ridlärare: Anna Ågren

Ellen Larsson