Förhandsmeddelande Årsmöte

Väsby Ridklubbs styrelse lämnar följande förhandsmeddelande avseende det kommande årsmötet.

Datum och tid
Årsmötet kommer att äga rum lördagen den 18 februari 2023, kl 14.00 – ca 16.00

Plats
Kafeterian, ”gamla” ridhuset, Sättra Gård

Kallelse
Kallelse med dagordning kommer att sättas upp på anslagstavlorna på ridskolan samt läggas ut på hemsidan senast 10 dagar innan årsmötet.

Motioner
Förslag/motioner som ska tas upp på årsmötet behöver vara styrelsen tillhanda senast söndagen 29 januari 2023 och mailas till lian.niller@gmail.com (ordförande i styrelsen) och  anna_karin.mattsson@outlook.com  (sekreterare i styrelsen).

En motion är ett skriftligt förslag på något som du tycker behöver förändras i klubbens verksamhet.  Att skriva en motion är ett sätt att påverka. Alla medlemmar i Väsby Ridklubb har rätt att motionera till årsmötet.

Styrelsen