– GRÖNT KORT KURS –

Grönt Kort kursen är uppskjuten till i januari. Du kan redan nu anmäla intresse för att vara med, mejla till ridskolan@vasbyridklubb.se

Ellen Larsson