– INFO NY ANLÄGGNING –

Projektet med vår nya byggnad fortskrider. Rivnings- och byggnadslov är inskickade och vi väntar på synpunkter eller godkännande. Under tiden jobbar kommunens projektledare och arkitekt vidare med ritningar och planer, tillsammans med projektgruppen, där personal, styrelse och Sättra Gård medverkar.

Om allt ovanstående går i lås, kommer vi att lämna Lilla Ridhuset till mitten av mars och rivningsarbeten av gamla byggnader (idag arrenderade av Sättra Gård) startas runt 15-20 mars och beräknad byggstart i juni. Planen är dock preliminär ännu. Mer information kommer att komma då alla tillstånd är klara och planritningar färdigställts.

Vilka jobbar med detta projekt:

Styrgrupp:
Väsby Kommun – Fastighetskontoret och Kultur & Fritid
Projektledare och arkitekt anlitad av Väsby Kommun
Huvudprojektledare klubben Cecilia Lihammar och Li Niller, styrelsen
Mia Eriksson o Mats Eriksson, Sättra Gård

Projektgrupp:
Personalgruppen, kanaliserat via Anna Ågren och Anna Rönnberg
Kommunens projektledare och arkitekt
Cecilia Lihammar och Li Niller, styrelsen
Vid behov – Mia/Mats Sättra Gård

Under byggprocessen:
Kommunens projektledare i nära kontakt med Anna Å och övrig personal, där Cecilia o Li bistår.

 

Ellen Larsson