Information – Ny anläggning

Bygglovet är fortfarande inte klart, men kommunen har förhoppning om att det skall bli klart inom kort. Vi håller tummarna för denna vecka, och senast innan midsommar.

Kommunen står beredda med entreprenör för att gå igång med rivningsarbeten efter midsommar och försöker göra så mycket som går under sommaren när hästarna är på bete.  Därefter kommer man att prioritera att bygga själva ridhusmanegen klar i steg 1 – helst klart till oktober, så vi kan hålla ridlektioner där. När den är klar, går man vidare med byggnation av stalldelen i steg 2 och som steg 3, övervåning av stalldelen, som preliminärt beräknas färdigställas under 2018.

Efter midsommar och under tiden stallet är stängt, kommer de också att gå igång med breddning av vägen nedanför ridbanan. Inom 2-3 veckor är planen att Sättra Gård börjar bygga stall i lilla ridhuset.

Vi kommer lite längre fram att få ritningar och beskrivningar över byggnationen som då kommer att presenteras på ridskolan.

Mer info kommer.

Styrelsen och ridskolan via Cecilia Lihammar

Ellen Larsson