Kallelse till årsmöte

Väsby Ridklubbs styrelse kallar härmed alla klubbens medlemmar till årsmöte.

Datum och tid
Årsmötet kommer att äga rum lördagen den 17 februari 2024, kl 14.00 – ca 16.00.

Plats
Stora lektionssalen, nya ridhuset, Sättra Gård

Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på nedanstående länk senast sju dagar före årsmötet.

Länk till årsmöteshandlingarna

Om du föredrar att få årsmöteshandlingarna skickade till dig via mail så maila styrelsens sekreterare, Nina Reichenwallner, på ninar@telia.com.

Styrelsen