Märke 5

Väsby Ridskolas grupper följer Svenska Ridsportförbundets ryttarmärken.

Hur länge man är på varje märkesnivå varierar. För det mesta är det gruppen som gemensamt avlägger prov och flyttas till nästa nivå, men ibland kan man även som elev flyttas vidare genom att byta grupp.

Följande ingår i en Märke 5-grupp:

Mål: Inom hästkunskapen ska ryttaren ha kunskaper för att ta ett helhetsansvar för hästens välbefinnande. I ridningen ställs ökade krav på hästens form och fokus läggs på inverkan. Ridkunskaperna ska vara så utvecklade att start på klubb- och så småningom lokal tävling är möjligt. I hoppningen ska ryttaren kunna hoppa flera hinder i följd med kort och lång anridning.

I ridningen tränas bla: Hästens form och ryttarens inverkan, programridning och banhoppning. Rörelser för aktuell tävlingsnivå.

Teorikunskaper bla: teoretisk ridlära, foderlära, sjukdomslära, hovvård, dekorativ hästvård, lastning av häst, allemansrätt, tävlingsregler och genomförande av tävling, vanliga hjälptyglar, stallovanor.

Prov:  Dressyrprov LC:1 eller LC:2 – rids på Seriedressyr. Hopp-prov består av banhoppning med minst 6 hinder vilket motsvaras av clearroundklass på Seriehoppning.  Teoriprov efter avslutad teorikurs.