Minnesanteckningar tävlingsmöte 20/11 – 2016

Närvarande:

Ellen Larsson – representant ridskolan
Michelle Helin och Joanna Du´nuzenka, Peter Helin
Cajsa Bohman och Lotta Bohman
Ebba Åkerström och Lydra Åkerström
Linda Djeghab och Monica Larsson
Alexandra Klingvall och Michael Klingvall
Elin Johansson och Stefan Johansson
Emelie Niller och Li Niller
Moa Petsén och Kim Petsén
Sofie Hagfält och Katarina Hagfält
Maria Westling
Anette Taheri
Ida Taheri
Eleonora Schmidt och Susanne Schmidt
Moa Viita och Ingegerd Andersson
Caroline Hansson
Ingela Robertsson
Viktoria Lundqvist
Anders Lundqvist
Lisa Melander och Christin Melander
Maria Westling
Maria Mjärdner
Pernilla Rönnberg
Hanna Nelson och Lena Nelson
Jonna Mjörnell
Matilda Martinsson
Moa Agnevik
Aneta Ljungars
Wilma Pettersson

  • Syfte med klubbtävlingar:

Vi ordnar tävlingar för att det finns en efterfrågan bland elever och medlemmar att tävla och många av de närvarande vill gärna ha fler tävlingar. De ska vara en introduktion till tävlingssystemet inom SvRF.

Pay and Ride / Jump under hösten har uppskattats.

  • Syfte med lokala tävlingar:

En utmaning för de som kommit lite längre. Extra morot – inkomst till klubben till tex nya hinder, säkerhetsskållor, dressyrstaket mm.

Vilka får vara då vara med: man ska vara redo för klassen, tävlat motsvarande klass med bra resultat på klubbtävling. I första hand har hyrryttare företräde till hästarna och i andra hand de som går i träningsgrupp. Man ska vara redo som ekipage och det ska gynna både ryttaren och hästen att tävla.  Två elever kan också dela häst. Vi har märkt att om man nyligen bytt till stor häst tar det ett tag att komma tillbaka till samma nivå tävlingsmässigt som på ponny eftersom man måste rida in sig på stor häst och hunnit tävla klubbtävling.

Vi ordnar tävlingar på den nivå vi har ryttare som tävlar eftersom vi främst ordnar tävlingar för att våra egna ekipage ska få tävla.

  • Regler / synpunkter och övrigt gällande klubbtävlingar:

Reglerna finns på hemsidan – läs dem gärna regelbundet. Det är svårt att få funktionärerna att räcka till på klubbtävlingar eftersom alla även tävlar. Ta gärna med en anhörig eller kompis som gör funktionärsuppgiften. Alla minderåriga bör ha en vuxen med sig, i alla fall de under 15 år. Det är ett önskemål från ridskolan och de närvarande på mötet höll med.

Hur fördelas hästarna: Nytt från i år iom att vi har tre hoppträningsgrupper på ponny:

  1. Hyrryttare får, om hästen, är frisk sin hyrhäst på klubbtävlingarna. Max 1 start/tävling om även andra vill ha hästen.
  2. De ryttare som hopp- eller dressyrtränar en ponny/häst har rätt att ha den på klubbtävling en gång/termin. Om inga andra önskar hästen och den ”finns kvar” kan ryttaren få ha hästen på en tävling till.

Detta gör att även de ryttare som enbart rider i vanlig grupp, ej träningsgrupp, i alla fall har en chans att få sina önskehästar på klubbtävling.

Ungdomssektionen klurar på ett faddersystem för klubbtävlingarna där nya deltagare kan skugga en usekmedlem på en tävling innan de själva börjar. Bra idé! Ridskolan berättar om regler och hur det går till på blåbärshoppningar och lingondressyrer.

Det finns ett önskemål att startlistorna för tävlingarna finns tillgängliga senast torsdagen innan för att ryttarna ska hinna förbereda sig. Vi försöker tillgodose det från våren.

Till klubbtävlingarna i hoppning behövs mer folk som anordnar och gör alla förberedelser. Vi beslutade att varje hoppträningsgrupp ansvarar för en klubbtävling i hoppning per termin. Monica ska tillfrågas om hon kan vara behjälplig med frågor. Se bilaga för vilken grupp som ordnar varje tävling. Dressyrsektionen får säga till om de behöver mer folk eller hjälp.

Ridskolan har en personal på framridningen på varje klubbtävling. Undantaget var KM i dressyr och det upplevdes som svårt av de deltagande. Det berodde på personalbrist men vi ska tänka på det i framtiden.

Flytta KM till maj för att ha bättre framridning? Nästa år har vi nytt ridhus och problemet försvinner, vi fortsätter tsv att ha KM i november. Stämmer bra med championaten.

Alla som fyllt 14 och tävlar klubbtävling rekommenderas att ta grönt kort. De som gått de sista åren och var på mötet lovordar kursen och instämmer att man lär sig mycket.

Beslutades att utöka kravet på att vara funktionär på lokal tävling till en tävling per termin istället för en tävling / år som hittills har gällt för alla som tävlar klubbtävlingar på ridskolan. 

  • Synpunkter och övrigt gällande lokala tävlingar:

Tävlingssektionen med främst Yvonne och Cilla gör ett jättejobb med förberedelserna inför de lokala tävlingarna. Ska vi ordna fler tävlingar måste fler hjälpa till.

Önskemål från de deltagande om även en lokal ponnydressyr under 2017. Finns det möjlighet önskas även en lokal ponnyhoppning under våren. Vi undersöker med de som kan tänkas vara med om de vill hjälpa till att ordna? Ellen gör förslag.

Det är bristen på funktionärer som begränsar. Beslutades att en funktionärskurs ordnas efter seriehoppning 1 under våren för att få fler att våga hjälpa till. Lappar som beskriver funktionärsuppgifterna fanns tidigare och uppskattades att få inför tävlingarna. Vi försöker få fram dem igen. På mötet upplevdes att många vill hjälpa till men det är svårt att veta vad som finns att göra. Vi behöver hitta fler sätt att nå ut. Är man fler som hjälper till behöver inte alla göra så mycket och det räcker kanske att vara funktionär en halv dag.

  • Övrigt gällande tävlingarna:

Vilka får åka iväg och tävla? Hyrryttare som visat bra resultat på klubbtävlingar. Samt ryttare som visat talang och är en bra förebild har möjlighet att få åka på tex lektionsmästerskap. De ska kunna göra bra ”reklam” för klubben som ekipage.

Det är kul om det går att redovisa inkomster från lokala tävlingar och vart pengarna går, kan vara inspirerande att få fler att hjälpa till tror många av deltagarna.

Fördelning klubbtävlingar i hoppning mellan träningsgrupperna:

Varje grupp utser en kontaktperson som meddelas Ellen senast 31/1. En manual görs iordning av Ellen och Monica. Det som ska göras är: Göra proposition och sätta upp, se till att anmälningslappar finns, göra start- och funktionärslistor samt hopprotokoll, ordna domare, banor, ansvara för banbygge och bygga framhoppning, lägga fram prisrosetter och andra priser, kanske vet ni någon sponsor?, drift av cafeterian, låsa upp domartorn, lägga fram klockor, pennor, bygga bort banan efteråt samt göra resultatlista.

Alla i gruppen hjälps åt att ordna tävlingen även om man tävlar eller inte. Vi provar under 2017 att det ingår om man har plats i hoppträningsgrupp.

Seriehoppning 1  våren 2017: Fredag 20.30 jämna veckor

Seriehoppning 2 våren 2017: Lördag 9.00 udda veckor

Seriehoppning 3 hösten 2017: Fredag 19.30 jämna veckor samt lördag 12.05 udda veckor

KM i hoppning hösten 2017: Fredag 19.30 udda veckor