Regler Klubbtävlingar

Reviderade 2020

Väsby Ridklubbs Tävlingssektion har som målsättning:

    • Att det skall arrangeras tävlingar som passar så många nivåer av ridande som möjligt i klubben.
    • Klubbtävlingarnas syfte är att fungera som träning och utbildning för såväl hästar som ryttare samt att vara ett stimulerande och roligt inslag i verksamheten.
    • God sportsmanship skall alltid genomsyra andan i tävlingsverksamheten.
    • Klubbtävlingar skall så långt som möjligt efterlikna ”riktiga” tävlingar. TR följs i möjligaste mån och de regler som gäller skall vara ett naturligt inslag i tävlingsmomentet och ingenting man skall behöva tänka på extra för att man skall tävla ”på riktigt”.

 

Regler för deltagande i Lingondressyr och Blåbärshoppning

Dessa tävlingar är debutantklass för respektive gren. Det innebär att klassen är öppen för häst och ponny eller elev som inte tävlat tidigare.För att få delta i Blåbärshoppning ska eleven ha ridit minst en termin i märke III-grupp. Lingondressyr får man börja tävla när man ridit minst en termin i en märke III grupp.  Det finns sedan två sätt att börja tävla LC på sereidressyrtävlingar

Alt 1:  Efter en godkänd lingondressyr får du vara med och tävla ryttartestet. När du har två godkända ryttartest får du tävla LC.

Alt 2: Vid två  godkända lingondressyrer får du vara med på seriedressyren och starta LC.

Kopior av programmen läggs ut i snurran i entrén innan tävling.Lingondressyr och blåbärshoppning är avsedda för ridskolans elever (medlemskap i Väsby Ridklubb krävs).

Klubbtävlingar 

Klubbtävlingen är en tävling för alla medlemmar med eller utan egen häst. Tävlingen är öppen för alla åldrar och för både häst och ponny. Klubbtävlingar anordnas som hopp- och dressyrtävlingar. Regler enligt Tävlingsreglementet (TR) tillämpas. Ryttaren måste vara medlem i Väsby Ridklubb

Anmälan

Inför varje klubbtävling kommer det ut en så kallad proposition på hemsidan, men också på Anslagstavlor i stallet. Man kan säga att propositionen är ett informationsblad om själva tävlingen, när den kommer att vara, vilka klasser som kommer att vara med, hur du anmäler dig och när sista anmälningsdagen är.

Läs igenom propositionen noggrant och fundera över om den här tävlingen verkar lämplig för dig. För deltagande i seriehoppning/seriedressyr krävs godkännande av en ridlärare.

För att vara säker på att du får vara med på tävlingen är det viktigt att anmäla innan anmälnings-tiden gått ut och att prata med din instruktör innan du anmäler. När sista anmälningsdagen är står alltid med i propositionen. Ridlärarna får lista över anmälda för att kontrollera att tävlingsanmälan stämmer.  Kommer anmälan in efter att anmälningstiden gått ut är det inte säkert att du kan vara med på tävlingen dessutom är det ett kostnadstillägg för efteranmälning.

Med din anmälan ska du lämna tre hästönskemål via den mail som finns på propositionen. Välj hästar som du har ridit och hoppat förut (om det är en hopptävling). Välj i den mån det är möjligt hästar som du känner dig säker och trygg med. Rådgör med din ridlärare angående hästönskemål. Vissa hästar blir extra pigga och glada när det är tävlingsdags, det är inte alltid de beter sig som dom gör på lektionerna.

Hästutdelning

Att fördela hästarna inför klubbtävlingarna är inte helt enkelt, många elever önskar samma hästar. Ridlärarna försöker att göra hästutdelningen så rättvis som möjligt. Får man starta mer än en gång? Den frågan dyker upp ibland. Om det finns hästar över så får man starta flera klasser/ göra fler starter. Men alla som har anmält sig måste ha möjlighet att få rida någon av sina önskehästar. Det betyder att om man vill göra två starter på en klubbtävling så får man ett av sina önskemål, den andra starten får i så fall bli på en av de hästar som blir över.

Hyrryttare får sin hyrhäst på klubbtävlingarna. Max 1 start/tävling för hyrryttare om andra önskar samma häst. De ryttare som hopp eller dressyrtränar en ponny/häst har rätt att få den på klubbtävling en gång per termin. Om inga andra önskar hästen/ponnyn andra klubbtävlingar kan ryttaren få ha hästen/ponnyn ytterligare en tävling. Om en häst blir halt eller inte kan vara med av någon anledning är det den ansvariga ridläraren som delar ut ny om det finns möjlighet.

Kostnad

Kostnad per start finns angivet på propositionen. Tänk på att din startavgift ska betalas innan tävlingen på angivet plusgiro och angivet senaste datum annars får man inte starta. Tänk på att du behöver betala på onsdag för att det ska synas på plusgirot på fredag.

Behöver du stryka dig så ska det göras senast torsdag innan tävling. Efteranmälan kan göras till extra avgift på 100kr mån plats (godkänt av ridlärare) notera att hästfördelning är redan gjord.

 

Regler Hoppning:

Deltagande i Seriehoppningar:
För att starta en Clear round klass i seriehoppning ska ryttaren ha gjort två starter blåbärshoppning med godkänt resultat samt godkännande av ansvarig ridlärare.

Klasser:
Lektionshästar och ponnyer tävlar på höjd som bestäms av ridskolan. Privathästar tävlar i 1m hoppning och privatponnyer rider LC (90 cm D-ponny) Startanmälan ska ske innan respektive klass startas samt att betalning ska vara klar annars stryks ekipaget ur klassen.

Kvalificering till KM:

För att få starta i kval till KM ska man ha ridit minst 2 godkända Clear round klasser.  Som lektionsryttare ska man ha fullföljt minst 1 av klubbens seriehoppningar. Privatryttare kan starta KM-klass utan att ha deltagit i någon av seriehoppningarna

Regler Dressyr:

Deltagande i Seriedressyr:
För att rida ryttartest på seriedressyr krävs 2 godkända specialprogram på Lingondressyr. För att få starta en LC-klass i seriedressyren ska ryttaren ha fullföljt 2 godkända ryttartester samt ha godkännande av ansvarig ridlärare. Privatryttare kan starta KM-klass utan att ha deltagit i någon av seriedressyrerna Startanmälan ska ske innan respektive klass startas samt att betalning ska vara klar annars stryks ekipaget ur klassen.

Kvalificering till KM:

För att få starta i kval till KM ska man ha ridit 2 godkända ryttartester. För att rida ryttartest på seriedressyr krävs 2 godkända specialprogram på Lingondressyr. Ryttare ska ha startat antingen 1 seriedressyr med minst 60% eller 2 starter med minst 50%. För lektionshäst gäller lägst start LB och för lektionsponny LC.

Klasser vid KM:
KM- klasser beslutas av dressyrsektionen.

Ekipage som under året ridit minst en kvalklass till KM i högre klass än LC (ponny) och LB (häst) med ett godkänt resultat, 60%, rider i Klubbmästerskapet i en högre klass. Detta gäller även då ekipaget tävlat i en högre klass på externa tävlingar med ett godkänt resultat, 60 %. Klubbmästare utses genom att det ekipage med högst procent, oavsett finalklass, vinner. OBS! blir häst halt som ska gå specifik klass och man får annan häst tilldelad – kan välja att rida lägre klass utom KM.

Allmänt KM

KM i dressyr och hoppning rids i slutet av höstterminen med kval under vår och höst samma år. Minst 3 startande i KM-klass för att det ska utses en klubbmästare eller vid färre starter ska ekipaget minst hoppa felfritt i båda faserna vid bedömningen två faser A:0/A:0 och minst 60% i dressyr.

Klubbmästare får rosett, plakett samt ett hederspris. Placerade 2 – 3 får rosett, plakett samt ett hederspris. KM klasser får placering 1 – 3 vid minst 5 starter, 1 – 2 vid minst 4 starter (frångår placering enl TR)

I mån av plats kan icke kvalade ekipage få delta som Clear – round. För att vinna KM får ryttaren inte ha löst licens för annan klubb utan får då rida Clear-round. Klubbmästare utses i KM-klass för lektionsponny, lektionshäst, privatponny och privathäst.

Regler för ponny.

På våra klubbtävlingar gäller åldersgräns tom det år man fyller 18. Önskar man tävla ponny därefter tävlar man i storhästklass.

 

Övrigt:
Ridlärare som rider lektionshäst rider i klass för privathäst.

Om du är under 15 år måste du ha med dig en medhjälpare under tävlingen. Medhjälparen ska vara minst 15 år.

Alla tävlande tilldelas funktionärsuppgifter vid varje tävlingstillfälle. Har du inte själv möjlighet är du ansvarig för att det finns en ersättare.

Ryttare skall ha regelrätt klädsel (klubbtröja/jacka eller kavaj, säkerhetsväst med långärmad tröja (under) och det är önskvärt att ha gått märke 4 teori eller inneha grönt kort. Grönt kort kurser arrangeras av klubben med jämna mellanrum.

Alla tävlingsryttare är funktionärer minst 1 gång per termin på klubbens lokala hemmatävlingar och får då halva priset på sina starter.