Regler Klubbtävlingar

 

Regler för deltagande i Lingondressyr och Blåbärshoppning

Dessa tävlingar är debutantklass för respektive gren. Det innebär att klassen är öppen för häst eller elev som inte tävlat tidigare.
För att få delta i Lingondressyr och Blåbärshoppning ska eleven ridit minst en termin i märke III-grupp.

Uppklassad ur dessa tävlingar är eleven när den ridit två godkända ritter i respektive gren, eller tävlat i lägst Lätt C dressyr med godkänt resultat och i hoppning lägst 80 cm (stor häst) med 0 fel.
Klubbtävlingar 

Klubbtävling är en tävling för alla medlemmar med eller utan egen häst. Tävlingen är öppen för alla åldrar och för både häst och ponny. Tävlingen vänder sig främst till ryttare med ingen eller lite tävlingserfarenhet och är primärt tänkt att vara en introduktion till vidare tävlande.

Klubbtävlingar anordnas som hopp- och dressyrtävlingar. Regler enligt Tävlingsreglementet (TR) tillämpas.

Anmälan

Inför varje klubbtävling kommer det ut en så kallad proposition på hemsidan, men också på anslagstavlor i stallet. Man kan säga att propositionen är ett informationsblad om själva tävlingen, när den kommer att vara, vilka klasser som kommer att vara med, hur du anmäler dig och när sista anmälningsdagen är.Läs igenom propositionen noggrant och fundera över om den här tävlingen verkar lämplig för dig. För deltagande i seriehoppning/seriedressyr krävs underskrift av en instruktör på anmälan.

För att vara säker på att du får vara med på tävlingen är det viktigt att anmäla innan anmälningstiden gått ut. När sista anmälningsdagen är står alltid med i propositionen. Kommer anmälan in efter att anmälningstiden gått ut är det inte säkert att du kan vara med på tävlingen dessutom kan det var ett tillägg för efteranmälning som det heter.

Med din anmälan ska du lämna tre hästönskemål. Välj hästar som du har ridit och hoppat förut (om det är en hopptävling). Välj i den mån det är möjligt hästar som du känner dig säker och trygg med. Rådgör med din ridlärare angående hästönskemål. Vissa hästar blir extra pigga och glada när det är tävlingsdags, det är inte alltid de beter sig som dom gör på lektionerna.

Hästutdelning

Att fördela hästarna inför klubbtävlingarna är inte helt enkelt, många elever önskar samma hästar. Personalen försöker att göra hästutdelningen så rättvis som möjligt. Varje häst får gå max tre rundor på en klubbtävling. Får man starta mer än en gång? Den frågan dyker upp ibland. Om det finns hästar över så får man starta flera klasser. Men alla som har anmält sig måste ha möjlighet att få rida någon av sina önskehästar. Det betyder att om man vill göra två starter på en klubbtävling så får man ett av sina önskemål, den andra starten får i så fall bli på en av de hästar som blir över.

Nytt är att: Hyrryttare får sin hyrhäst på klubbtävlingarna. Max 1 start/ tävling om andra önskar samma häst. De ryttare som hopp eller dressyrtränar en ponny/häst har rätt att få den på klubbtävling en gång per termin. Om inga andra önskar hästen/ponnyn andra klubbtävlingar kan ryttaren få ha hästen/ponnyn ytterligare en tävling.

Kostnad

Kostnad per start finns angivet på propositionen på den tillkommer hästhyra för ridskolans hästar. Tänk på att din startavgift ska betalas innan tävlingen på angivet postgiro och angivet senaste datum!

Regler Hoppning:

Deltagande i Seriehoppningar:
För att starta en Clear round klass i seriehoppning ska ryttaren ha gjort två starter blåbärshoppning med godkänt resultat samt godkännande av ansvarig ridlärare. För att få starta i kval till KM ska man ha ridit minst 2 godkända Clear round klasser.

Klasser:
Lektionshästar och ponnyer tävlar på höjd som bestäms av ridskolan. Privathästar tävlar i 1m hoppning och privatponnyer rider LC (100cm D-ponny).

Kvalificering till KM:

Som lektionsryttare ska man ha fullföljt minst 2 av klubbens 3 seriehoppningar. Privatryttare ska ha deltagit vid minst 1 seriehoppning.
Regler Dressyr:

Deltagande i Seriedressyr:
För att få starta en LC-klass i seriedressyren ska ryttaren ha fullföljt 1 start i Lingondressyr med godkänt resultat samt godkännande av ansvarig ridlärare.

För att få starta i kval till KM ska man ha ridit 1 godkänd Lingondressyr. 

Kvalificering till KM:

Ryttare ska ha startat antingen 1 seriedressyr med minst 60% eller 2 starter med minst 50%.

Klasser vid KM:
KM- klasser beslutas av dressyrsektionen beroende på de tävlandes nivå.

Ekipage som under året ridit minst en kvalklass till KM i högre klass än LC (ponny) och LB (häst) med ett godkänt resultat, 60%, rider även Klubbmästerskapet i en högre klass. Detta gäller även då ekipaget tävlat i en högre klass på externa tävlingar med ett godkänt resultat, 60 %. Klubbmästare utses genom att det ekipage med högst procent, oavsett finalklass, vinner.

Allmänt:

KM i dressyr och hoppning rids i slutet av höstterminen med kval under vår och höst samma år. Minst tre startande i KM-klass för att det ska utses en klubbmästare eller vid färre starter ska ekipaget minst hoppa felfritt i första fasen vid bedömningen två faser A:0 / A:0 och minst 50 % i dressyr.’ Klubbmästare får rosett, plakett samt ett hederspris. Placerade 2 – 3  får rosett, plakett samt ett hederspris. KM klasser får placering 1 – 3 vid minst 5 starter, 1 – 2 vid minst 4 starter (frångår placering enl TR) 

Vid mån av plats kan icke kvalade privatekipage få delta. De kan då vinna klassen men inte utses till Klubbmästare. För att vinna KM får ryttaren inte ha löst licens för annan klubb.
Startanmälan och betalning måste ske innan respektive klass startas annars stryks ekipaget ur klassen.

Nya TR regler från 2017 för ponny.

För ryttare på kat A-och B-ponny är övre åldersgräns för hoppning, dressyr och fälttävlan 13 år.

Ryttare på kategori C-och D-ponny får delta i ponnytävlingar i Sverige till och med det kalenderår under vilket ryttaren fyller 20 år.

Övrigt:
Instruktör som rider lektionshäst rider i klass privathäst.

Om du är under 15 år måste du ha med dig en medhjälpare under tävlingen. Medhjälparen ska vara minst 15 år.

Ekipaget skall ha regelrätt klädsel (klubbtröja/jacka eller kavaj) och gärna inneha grönt kort. Grönt kort kurser arrangeras av klubben med jämna mellanrum.

Alla tävlande tilldelas funktionärsuppgifter vid varje tävlingstillfälle. Har du inte själv möjlighet är du ansvarig för att det finns en ersättare. Nytt för 2017 är att träningsgrupperna i hoppning står för genomförandet av klubbtävlingarna i hoppning. Dressyren har ett lite annat upplägg men Lisa Lindholm och Lena Lundberg som ansvarar.

Alla tävlingsryttare är funktionärer 1 gång per termin på klubbens hemmatävlingar och får halva priset på sina starter.