Hästlekis

Ridning och stallpyssel för 5- och 6-åringar på barns nivå.

hästlekis hästlekis jackpotimage1

Hästlekis är för barn mellan 5 och 7 år. Hästlekisgrupper har vi på vardagseftermiddagarna och på helgerna och det kostar 1000 kronor per kurs, vilket innefattar 8 tillfällen. Varje lektion är 45 minuter.

Hästlekislektionen är uppdelad mellan ridning och teori/praktik i stallet eller teorisalen. På barns nivå sköter vi hästarna, stallet och utrustningen. Vi lär oss om hästens beteende, foder, färger, tecken mm. Att umgås med djur är ett bra sätt att lära sig visa hänsyn och ridning är bra för barnens koordination samt balans.

Varje tillfälle avslutas med att barnen rider en stund eller körning med häst och vagn/släde istället för ridningen. Vid ridning vill vi att någon vuxen är med och leder hästen. Vi ger dig kunskap om hur du kan hjälpa till med detta. I stallet vill vi vara själva med barnen, för att skapa en så bra kontakt som möjligt.

Hästlekis på Väsby Ridskola innebär att vi vet att barnen kan mycket själva bara förutsättningarna finns och att barnen blir visade på rätt sätt! Vi strävar efter att göra den tid barnen är hos oss både trygg och meningsfull.

Ridhjälm finns att låna. Barnet ska ha stövlar med en liten klack, tex gummistövel.

Just nu är det kö till hästlekis, för att ställa sig i kö maila namn, adress, telefonnummer på dagtid, personnummer samt vilka dagar ni kan. De tider vi har hästlekis kan variera men är just nu vissa eftermiddagar kl 16.45-17.45 samt söndagar mellan13.30-15.45. Mailadress till ridskolan är ridskolan@vasbyridklubb.se

När barnet blir 7 år flyttas det vidare till en ridskolegrupp (grundkurs) och introduceras i det övriga ridskolesystemet.