Märke 2-grupp

Väsby Ridskolas grupper följer Svenska Ridsportsförbundets ryttarmärken.

Hur länge man är på varje märkesnivå varierar. För det mesta är det gruppen som gemensamt avlägger prov och flyttas till nästa nivå, men ibland kan man även som elev flyttas vidare genom att byta grupp.

Mål: Träna ryttarens stabilitet och följsamhet i sitsen i skritt, trav och galopp. Bomserier och hoppning av enkelhinder i trav och galopp.

I ridningen tränas bla: sits, balans, hjälpgivning, galopp, ridvägar på böjda spår, rätt nedsittningsben, bombanor, hoppning av enkelhinder.

Teorikunskaper bla: hästens färger och tecken, sadling, tränsning, mer självständigt sköta hästen i stallet, leda häst, foder, hästens beteende.

Kunskapskontroll: Ridläraren kontrollerar löpande elevernas kunskaper på lektionerna. Teoriprov muntligt eller skriftligt på en teorilektion.

Delmål: Barnmärket Guldhästen