Senaste nytt – Ny anläggning

PRELIMINÄR TIDSPLAN  –  NY ANLÄGGNING VÄSBY RIDSKOLA

– Under MARS 2017 – Lilla ridhuset lämnas till Sättra Gård och byggs om till stall
– Under perioden MARS-JUNI rivning av gamla byggnader och start anläggningsarbeten för mark, VA, m.m.
– Under JUNI 2017 – Start av byggnation  nytt ridhus/stall och anpassning av närliggande parkerings- och transportytor.
– OKTOBER 2017 – Invigning ny byggnad

Dec 2016 – Mars 2017 – Projektering av nybyggnationen. Framtagande av ritningar, specifikationer, tillstånd m.m.  inför bygglovsansökan.
Projektdeltagare:  Väsby Kommun, konsulter, Projektgrupp Väsby Ridklubb/Ridskola

Efter byggnadslov, upphandling av hela byggprojektet.
Projektdeltagare: Väsby kommun

Ellen Larsson