Dubbellektion för 16.15-gruppen

Datum: 5 May, 2017
Tid: 16.15-18.20

Först ridning vanliga tiden, därefter teori 17.20-18.20 på utebanan.

Ellen Larsson